Acta d’Assemblea General Ordinària, celebrada a la localitat de Barcelona, al local social de la Federació Catalana d'Escacs al carrer Sant Adria, 20 de Barcelona, el dia 21 de maig de 2016, a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona convocatòria.

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT

1.    Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.
2.    Aprovació, si s’escau, de la memòria esportiva corresponent al 2015.
3.    Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2015.
4.    Modificació del calendari esportiu (Memorial Garcia Ilundain).
5.    Proposta de llicència d'un dia.
6.    Propostes de la Junta Directiva. Formar part de la Fundació UFEC.
7.    Ratificació càrrecs dels nous membres de Junta Directiva.
8.    Torn obert de paraula.


Membres assistents: Miguel Angel Murillo (Sant Joan Despí), Joan Barnet (Olesa), Jaume Parramon (Vallfogona), Josep Serra (Gerunda), Fernando Rodriguez (Tres Peons), Xavi Ávila (Escola d’Escacs de Barcelona), Antoni Pous (Mollet), Jaume Ribera (Mollerussa), Carles Costas (La Lira), Carlos Fernández (Cadena), Carles Vila (Montgrí), Josep Chalmeta (Sant Boi), Albert Badosa (Santa Pau), Jordi Capellades (Peona i Peó).
Assistents sense representació de club: Josep Garcia i Riera, Jordi Chalmeta i Ricard Llerins.
Membres assistents de Junta Directiva de la FCE:  Toni Ayza, Pepo Viñas, Josep Serra, Ramon Chalmeta, Imma Montoliu, Jordi Capellades, Albert Badosa, Jaume Ribera, Antoni López, com a Gerent i Jordi Parayre, com Director Executiu.     


INFORME DEL PRESIDENT

Presidents i representants dels clubs, benvinguts a l’assemblea de la Federació Catalana d’Escacs.

La nostra és una Federació Esportiva i els èxits esportius són molt importants per a nosaltres, després tindré l’ocasió de felicitar els guanyadors de les nostres proves més importants, però tant important o més que els èxits esportius és la difusió del nostre esport i el creixement en el nombre de jugadors federats, perquè és el que ens garanteix el futur.

Per això vull començar l’assemblea felicitant-vos per l’èxit assolit la passada temporada amb un nou rècord de federats. Finalment van ser 7.784 els jugadors federats l’any passat com podreu comprovar en la bateria d’indicadors federatius que lliurem en aquesta assemblea.

La xifra provisional del 2016, fins a fa quatre dies és molt bona i quasi garanteix que enguany tornarem a batre el rècord, i és possible que arribem als 8.000 federats.

Aquestes dades es deuen bàsicament al treball dels clubs i la penetració dels escacs a l’escola.

El programa escacs i escola està creixent i estem treballant ja per entrar a l’àrea metropolitana de Barcelona, on viuen la majoria dels nens de Catalunya i que donarà un impuls important al projecte des del punt de vista quantitatiu.

L’augment dels tornejos homologats també fa que cada cop més jugadors es federin, encara que en aquest aspecte hem de parlar de dues realitats, la de la corona de Barcelona, on creiem que l’oferta està arribant a una certa saturació i on caldrà regular-la, i la realitat de la resta de territoris on hem de fer una feina d’incentivació de l’oferta.

Per això hem creat una Comissió d’homologació de tornejos, on està el delegat dels àrbitres Davide de Vega, el director executiu de la FCE, Jordi Parayre, i el vicepresident segon, Ramon Chalmeta.

Aquesta comissió té tres encàrrecs:

A)    Intentar arbitrar acords en el cas de col·lisió de tornejos en una mateixa àrea.
B)    Aplicar els reglaments aprovats per l’assemblea en cas de no poder arribar a acords.
C)    Promoure l’oferta en aquelles àrees on l’oferta de tornejos considerem que és insuficient.

Hem implementat l’1 de maig el nou elo ràpid català tal com ens va encarregar aquesta assemblea.

Aquest elo engloba els tornejos d’escacs actius i d’escacs llampec. A partir d’ara tots els clubs que ho desitgin podran homologar els seus tornejos d’aquestes modalitats i fer que computin per aquest nou elo, així com si ho desitgen per elo FIDE ràpid o blitz.

Ens hem trobat amb un problema que hem volgut solucionar en aquesta assemblea, a la majoria de tornejos de ràpides acostumen a jugar alguns, encara que pocs jugadors, no federats, per això presentem a aquesta assemblea una nova modalitat de llicència d’un dia, només vàlida per a ràpides, amb un cost de dos euros, que permetria incloure a aquests jugadors. Aquesta llicència inclourà també l’assegurança esportiva dels nous jugadors.

Al punt cinc de l’assemblea tindrem ocasió de parlar d’aquest tema amb detall.

El nou acord amb la FEDA que veu aprovar la passada assemblea ha normalitzat les relacions entre ambdues federacions i ens ha permès començar a aplicar l’autonomia de fixació de preus, tant de llicències, com d’homologació de tornejos. Hem creat un únic preu d’homologació de tornejos vàlid tant per elo català com per el FIDE. I en el cas de valdre per FIDE, només s’incrementa amb la taxa per jugador on hem aplicat la banda baixa dels preus fixats per la FEDA.

On hem canviat substancialment el criteri és en el preu dels tancats on a partir d’aquest any un tancat per elo FIDE, vàlid per normés Catalunya tindrà el preu més barat del món. Ja que estem molt per sota dels preus marcats per la FIDE. Amb aquesta mesura pretenem impulsar aquets tipus de torneig que és on tenim menys oferta.

Aquest és un exemple de la capacitat d’autogovern que ens ha donat l’acord.

S’ha escollit la nova assemblea de la FEDA, on d’acord amb els reglaments del CSD i, al nostre parer, amb la lectura restrictiva d’aquest que fa la FEDA, Catalunya que representa un 29% dels jugadors a tot Espanya només tindrem vuit representants a una assemblea de 116 membres, un 6’9 %.

El proper dia 5 de juny s’escollirà el president de la FEDA i tot sembla indicar que un cop més serà escollit Javier Ochoa per al càrrec.

Vull aprofitar per dir oficialment que com és estatutari el proper any al mes de maig hi haurà eleccions a la Federació Catalana i que com ja he dit públicament, jo no presentaré la meva candidatura a president. Demano disculpes per haver estat tres mandats, quant em vaig comprometre a estar només dos, però no em vaig saber negar a la petició dels meus companys de Junta en les darreres eleccions. Com sóc un convençut de què els càrrecs han de ser per uns anys i és bo que es renovin, no em presentaré a les eleccions del proper any.

Vull excusar l’absència a aquesta assemblea del nostre tresorer el Sr. Camell, però està impartint un curs de monitors a Amposta i m’ha demanat que jo us presenti el balanç del 2015. Ja entrarem en detall després, però hem tingut un dèficit de 16.000 euros que no ens preocupa massa, pel bon estat financer de la

FCE, on em acumulat superàvits importants en els darrers anys.

En l’apartat esportiu vull començar felicitant el Mollet pel seu primer títol de Lliga, el primer que va a parar al Vallès Oriental, crec que tenim una magnífica Lliga on cada cop més territoris tenen representació a la màxima divisió i encara que sempre es poden polir detalls, l’actual fórmula de competició manté l’interès dels afeccionats fins a la darrera ronda.

Felicitar també als equips Terrassa, Banyoles i Gerunda pel seu ascens.

Felicitar la Escola d’Escacs de Barcelona per la seva victòria a la Copa Catalana i pel subcampionat a la Lliga.

Moltes felicitats al Gran Mestre Àlvar Alonso pel seu segon Campionat de Catalunya absolut.

Felicitar Elisabeth Riera per revalidar el títol femení i agrair-li que és brindés a acompanyar-nos a l’entrega de premis de la final d’edats a Vilaseca.

Felicitar tots els guanyadors de les diferents categories dels Campionats d’edats, especialment al campió juvenil, Pere Garriga, que va aconseguir el títol amb molta autoritat.

Hem realitzat les primeres activitats d’un pla de promoció dels escacs a localitats sense club. Les dos primeres accions s’han fet a Palamós i a Vilanova del Camí, esperem que aquest pla doni fruits i aviat tinguem clubs a aquestes localitats.

Ha començat una nova edició del Circuit Català, que a més estrena nova web federativa que millora molt la informació i la presentació que teníem fins ara.

Presentarem també a aquesta assemblea una sèrie de modificacions de reglaments que m’atreviria a catalogar de menors i que en la majoria de casos són millores de redactats per evitar algunes males interpretacions que es podrien arribar a fer.

M’agradaria tancar aquesta assemblea agraint l’esforç que fan alguns jugadors per mantenir setmanalment, de forma desinteressada, dos programes de ràdio i un de televisió dedicats als escacs a casa nostra.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

NOMENAMENT DE DOS INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Carles Costas Bella i Ricard Llerins Bonet.

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ESPORTIVA I DE GESTIÓ

El president de la FCE, Toni Ayza, va indicar que la memòria Esportiva estava composada d’una banda per la relació dels primers classificats dels diferents campionat oficials i d’altra pels indicadors i estadístiques esportives. Tota la informació estava plasmada en el material publicat al web de la Federació i lliurat als assistents de l’assemblea. Cap assembleista va voler fer cap intervenció i es va procedir immediatament a la votació.

La Memòria esportiva i de gestió, va ser aprovada per unanimitat.  

APROVACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC

El president  de la FCE, Sr. Toni Ayza, va explicar que la Federació havia tingut un dèficit de 16.893,19 €, reflectit a la comptabilitat de l’any 2015. Els factors principals d’aquest dèficit havien estat, les despeses de personal i la previsió errònia a l’alça de les subvencions de la Generalitat i de la UFEC. El president va comentar que esperava per a l'any 2017 un increment de la subvenció del Consell Català de l'Esport, després de la conversa mantinguda amb el nou Secretari General de l’Esport. El Sr. Ayza va recordar que la subvenció de la Generalitat havia passat de 314.000 €, en el nivell més alt d'abans de la crisi, a els 89.500 € que donen actualment. Per últim va indicar que la Federació té un fon propi, acumulat de superàvits anteriors, d'uns 150.000 €, per la qual cosa les pèrdues de l'any 2015 no eren preocupants.

Tots els estats comptables de la FCE a l’any 2015 van ser aprovats per unanimitat.

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU

La modificació només afectava al Memorial David Garcia Ilundain-Campionat d’Actiu per edats  que canviava de data al 17 de desembre de 2016.

El canvi de calendari es va aprovar per unanimitat.

PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

PROPOSTA DE LLICÈNCIA TEMPORAL D’UN DIA

Els clubs podran tramitar llicència només vàlida per un dia al preu de 2€.

En relació a aquesta proposta el president de la Federació, Toni Ayza, va comentar que estava principalment pensada per a torneigs de partides llampec d’un sol dia. Que això permetria que jugadors que només volien disputar un torneig de ràpides ho poguessin fer amb una llicència a preu reduït. El fet de tenir llicència és necessari pel tema de l’assegurança i també pel tema disciplinari.

La proposta de llicència d’un dia es va aprovar per unanimitat.

PROPOSTA DE MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DE LA LLIGA CATALANA

REDACTAT ACTUAL
Article 15
15.1 A Segona Divisió i a les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera, els campions de cada grup jugaran un play-off per sistema eliminatori per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria o divisió. El sorteig que serà públic s’efectuarà segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE, un cop disputada la primera ronda es dirigirà tenint en compte d’historial de desplaçaments de cada equip.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 15
15.1 A Segona Divisió i a les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera, els campions de cada grup jugaran un play-off per sistema eliminatori per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria o divisió. En cas que una Delegació organitzi una fase posterior a la fase prèvia, només tindran dret a participar a les Finals Catalanes els equips campions i subcampions de la segona fase. El sorteig que serà públic s’efectuarà segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE, un cop disputada la primera ronda es dirigirà tenint en compte d’historial de desplaçaments de cada equip.
 
REDACTAT ACTUAL
Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre
Article 11
11.1 A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims. Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre
Article 11
11.1 A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims. Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “vacant” i el resultat +- o -+. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda o a la mateixa jornada, (s'entén per jornada els partits que estiguin inicialment programats dintre d'una mateixa setmana), encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.
Tot aquest article 11.1 és vàlid tant per la fase regular de la Lliga, com per a les Fases Finals i Eliminatòries.

Part II. Competicions especifiques
Capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs
PROPOSTA DE NOU ARTICLE
Secció 3. Inscripcions i renúncies
3.7 Si un club té diversos equips i vol renunciar a algun equip, aquest haurà de ser el de categoria més baixa, llevat que tingui l'autorització de la Comissió Esportiva de la Federació  per poder renunciar un equip de major categoria, per motius justificats. Un cop hagin estat publicats els grups, en cas de renúncia haurà de ser el d'inferior categoria.

Capítol I. Tramitació de documentació
Secció 1. Inscripció d’un club a la Federació Catalana d’Escacs
REDACTAT ACTUAL
Article 1
Els requisits per afiliar-se0 a la Federació Catalana d’Escacs són:
•    Disposar d’un local social amb condicions de jugar als Escacs
•    Tramitar un mínim de quatre llicències de jugadors,
•    Adreçar-se a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per formalitzar el club (estatuts) en el Registre Oficial d’entitats de la Generalitat de Catalunya.
•    Omplir l’imprès d ’afiliació a la Federació Catalana, amb tots els requisits (preferiblement escrit a màquina).
•    Efectuar els pagaments establerts per l’Assemblea General i la Junta Directiva
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 1
Els requisits per demanar la afiliació a la Federació Catalana d’Escacs són:
•    Disposar d’un local social amb condicions de jugar als escacs,
•    Tramitar un mínim de quatre llicències de jugadors o bé organitzar un obert homologat.
•    Adreçar-se a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per formalitzar el club (estatuts) en el Registre Oficial d’entitats de la Generalitat de Catalunya.
•    Tenir un CIF atorgat per Hisenda.
•    Omplir l’imprès d ’afiliació a la Federació Catalana, amb tots els requisits.
•    Efectuar els pagaments establerts per l’Assemblea General i la Junta Directiva.
•    La Junta Directiva de la Federació decidirà si s'accepta la afiliació sol·licitada.

Secció 2. Tràmit de llicències de jugadors
REDACTAT ACTUAL
Article 2
2.1 La llicència federativa de jugador es tramitarà a través dels clubs afiliats a la Federació Catalana d’Escacs. No es tramitaran llicències de jugadors a títol personal, sinó sempre a través d’un club.2.2 La llicència s’expedirà per un període de validesa igual a la temporada esportiva.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 2
2.1 La llicència federativa de jugador es tramitarà a través dels clubs afiliats a la Federació Catalana d’Escacs. No es tramitaran llicències de jugadors a títol personal, sinó sempre a través d’un club.2.2 La llicència s’expedirà per un període de validesa igual a la temporada esportiva o altres períodes establerts per la Junta Directiva de la Federació.

REDACTAT ACTUAL
Article 5
Les llicències s’han de tramitar abans de la finalització de la temporada anterior a la temporada que començarà. Tindran un recàrrec en el seu preu totes aquelles llicències tramitades una vegada hagi començat la nova temporada.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 5
Les llicències s’han de renovar abans de la finalització de la temporada anterior a la temporada que començarà. Tindran un recàrrec en el seu preu totes aquelles llicències renovades una vegada hagi començat la nova temporada. Les llicències de nova creació no tindran recàrrec.

REDACTAT ACTUAL
Article 7
El dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs (les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 7
El dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs per a disputar la Lliga Catalana (les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent.
Secció 4. Comunicació de dades oficials del club a la Federació Catalana d’Escacs

REDACTAT ACTUAL
Article 10
10.1 Tots els clubs inscrits a la Federació Catalana d’Escacs hauran de comunicar les següents dades oficials de l’entitat:
•    Adreça i telèfon de contacte del local de joc de l’entitat.
•    Adreça de correspondència de l’entitat.
•    Nom, DNI i telèfons de contacte del president de l’entitat.
•    Nom i telèfons de contacte del delegat principal de l’entitat.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 10
10.1 Tots els clubs inscrits a la Federació Catalana d’Escacs hauran de comunicar les següents dades oficials de l’entitat:
•    Adreça, e-mail i telèfon de contacte del local de joc de l’entitat.
•    Adreça de correspondència de l’entitat.
•    Nom, DNI, e-mail i telèfons de contacte del president de l’entitat.
•    Nom i telèfons de contacte del delegat principal de l’entitat.

Capítol VIII. Reglament del Campionat de Catalunya de Ràpides d’Equips
Secció 1. Normes generals
REDACTAT ACTUAL
Article 3
Els equips d’aquest torneig es formen amb els mateixos jugadors que participen en La Lliga Catalana d'Escacs, més els jugadors amb número bis fitxats un cop finalitzat La Lliga Catalana d'Escacs. L’últim dia per tramitar llicències de jugadors per disputar aquesta competició serà el dijous anterior a la celebració del Campionat i ampliaran la llista d’ordre de forces de La Lliga Catalana d'Escacs com a números bisos. Les alineacions es realitzaran per ordre de forces i mantenint la mateixa titularitat que en La Lliga Catalana d'Escacs. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 3
Els equips d’aquest torneig es formen amb els mateixos jugadors que participen en La Lliga Catalana d'Escacs, més els jugadors amb número bis fitxats un cop finalitzat La Lliga Catalana d'Escacs. L’últim dia per tramitar llicències de jugadors per disputar aquesta competició serà el dijous anterior a la celebració del Campionat i ampliaran la llista d’ordre de forces de La Lliga Catalana d'Escacs com a números bisos. Les alineacions es realitzaran per odre de forces tenint en compte l'elo català de partides ràpides i mantenint la mateixa titularitat que en La Lliga Catalana d'Escacs, o sigui que els titulars de l'equip vindran determinats per l'ordre de forces del club a la Lliga, però l'ordre dels taulers serà per l'ELO ràpid.
. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.
 
Part II. Competicions específiques
Capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs
Secció 6. Distribució de grups d’equips
REDACTAT ACTUAL
10.2 En Primera Divisió, el criteri per a la formació dels grups serà estrictament esportiu d’acord amb la classificació de la temporada anterior. Els criteris seran els següents:
El grup 1 està format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12,13,16,17 i 20
El grup 2 està format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11,14,15,18 i 19.
Els criteris per atorgar els números són els següents:
•    Número 1, per l'equip catorzè classificat de la DH de la temporada anterior.
•    Número 2, per l'equip quinzè classificat de la DH de la temporada anterior.
•    Número 3, per l'equip setzè classificat de la DH de la temporada anterior.
•    Número 4, per l'equip perdedor del Play-off d’ascens a la DH.
•    Número 5, per l'equip classificat en tercer lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 6, per l'equip classificat en tercer lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 7, per l'equip classificat en quart lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 8, per l'equip classificat en quart lloc de l’altre grup de 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 9, per l'equip classificat en cinquè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 10, per l'equip classificat en cinquè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 11, per l'equip classificat en sisè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 12, per l'equip classificat en sisè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 13, per l’equip classificat en setè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 14, per l’equip classifica en setè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 15, per l’equip classificat en vuitè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 16, per l’equip classifica en vuitè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 17, per l’equip campió de la Segona Divisió.
•    Número 18 per l’equip subcampió de la Segona Divisió.
•    Número 19, per l’equip amb millor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona Divisió.
•    Número 20, per l’equip amb pitjor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona Divisió.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
10.2 En Primera Divisió, el criteri per a la formació dels grups serà estrictament esportiu d’acord amb la classificació de la temporada anterior. Els criteris seran els següents:
El grup 1 està format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12,13,16,17 i 20
El grup 2 està format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11,14,15,18 i 19.
Els criteris per atorgar els números són els següents:
•    Número 1, per a l'equip catorzè classificat de la DH de la temporada anterior.
•    Número 2, per a l'equip quinzè classificat de la DH de la temporada anterior.
•    Número 3, per a l'equip setzè classificat de la DH de la temporada anterior.
•    Número 4, per a l'equip perdedor del Play-off d’ascens a la DH.
•    Número 5, per a l'equip classificat en tercer lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 6, per a l'equip classificat en tercer lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 7, per l'equip classificat en quart lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 8, per a l'equip classificat en quart lloc de l’altre grup de 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 9, per l'equip classificat en cinquè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 10, per a l'equip classificat en cinquè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 11, per a  l'equip classificat en sisè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 12, per a l'equip classificat en sisè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 13, per a  l’equip classificat en setè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 14, per a l’equip classifica en setè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 15, per a l’equip classificat en vuitè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior. Si guanya el Play-off d'ascens.
•    Número 16, per a l’equip classifica en vuitè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior. Si guanya el Play-off d'ascens.
•    Número 17, per a l’equip campió de la Segona Divisió.
•    Número 18 per a l’equip subcampió de la Segona Divisió.
•    Número 19, per a l’equip amb millor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona Divisió.
•    Número 20, per a l’equip amb pitjor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona Divisió.
En cas que el Play-off d'ascens sigui guanyat per un equip de Preferent aquest serà el darrer número (20) i en cas que siguin dos, el número estarà en funció de la puntuació de la fase prèvia, el de més puntuació serà el 19 i l'altre serà el 20.
En cas de renúncies a disputar les Finals Catalanes de Campions de Segona Divisió, aquests equips que renuncien aniran al darrere dels equips que no hagin renunciat Si la renúncia és de diversos equips, l'ordre serà assignat per la puntuació obtinguda a la fase regular.
Totes les propostes de la Junta Directiva van ser aprovades per unanimitat.

PROPOSAT FUNDACIÓ UFEC
Acceptació, si s’escau, del càrrec de patró a la Fundació UFEC i designació del President de la Federació en la seva representació al patronat.
El president va informar que la UFEC havia creat una fundació amb dos objectius: primer poder derivar alguns temes per obtenir avantatges fiscals i segon per aconseguir patrocinadors, atès que podrien gaudir d'un descompte important a la declaració de la renda.
La proposta per formar part com a patrons de la Fundació UFEC va ser aprovada per unanimitat.

RATIFICACIÓ DE CÀRRECS DE JUNTA DIRECTIVA

El Secretari General de la Federació,  Sr. Pepo Viñas va proposar als assembleistes la ratificació com a membre de Junta Directiva de la Sònia Martín Dinarés.
Aquesta ratificació de càrrec directiu de la Sònia Martin es va aprovar per unanimitat dels presents.

TORN OBERT DE PARAULA

El Sr. Ricard Llerins va explicar que el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, CEEB havia creat una entitat que es diu “Tutors de joc” amb finalitat recaptatòria, on donava una sèrie de títols d'àrbitre que només eren vàlids per a les competicions pròpies. Després van fer socis obligatoris d'aquesta entitat, a canvi de cap servei, els muntadors dels torneig d'escacs del Barcelonès, i els àrbitres que havien de pagar una quota de 15 €. També es van inventar una altra assegurança obligatòria de 5,90 € que també cobraven. D'aquesta forma un àrbitre d'escacs d'aquest torneig tenia tres assegurances: una per estar federat, una altra de l'edifici on es juga, i una tercera del CEEB. El Sr. Capellades ha contestat que inicialment es cobraven 15 € als muntadors i àrbitres, però que ara només eren 5€. El president de la FCE va dir que negociarien amb el CEEB per pagar els àrbitres la pròpia Federació i estalviar d'aquesta manera aquests diners que cal pagar al CEEB.

El  Sr. Carles Costas va exposar que al seu club van tenir un greu problema aquest any en acabar la Lliga Catalana per que es van classificar per a les finals Catalanes i el club el dilluns al matí següent a la finalització de la Lliga Catalana no tenia prou jugadors confirmats per formar equip i finalment van haver de renunciar a jugar les fases finals. Per aquest motiu va demanar que, de cara a properes temporades, s’allargués el termini per confirmar la participació a les Finals Catalanes. El president de la Federació va indicar que no hi hauria problema en allargar el termini fins els dimarts als mig dia.

El president de la FCE, Tony Ayza, també va informar que estava previst retransmetre en directe, el proper any, el sorteig de les Finals Catalanes de la Lliga.  
El Sr. Carles Costas també ha preguntat sobre el tema dels podis femenins en els campionats d’edats de Catalunya, donat que al Barcelonès n’hi ha, a Espanya n’hi ha i a Europa també, i se li ha contestat des de la taula presidencial que es un tema en el qual la Junta Directiva de la FCE encara no ha arribat a un acord definitiu i que caldria tornar a parlar del tema amb la nova representant dels escacs femenins.

El Sr. Josep Chalmeta va proposar que hi hagin àrbitres a la Lliga Catalana, si més no, a la Divisió d’Honor i que això estalviaria problemes com els que havien hagut aquest any. El president de la Federació li ha contestat que era un tema del qual es podria tornar a parlar a la reunió de clubs de la Divisió d’Honor que es faria properament.

El Sr. Barnet del club Olesa ha dit que caldria que la FCE fes cursos per delegats de la Lliga. El Sr. Pepo Viñas ha contestat que fa uns deu anys es van convocar una d'aquestes sessions i no va venir ningú. El Sr. Ramon Chalmeta ha dit que la informació per al delegats ja estava al web de la FCE. Però per exemple, el tema de la col·locació dels rellotges, no era tan fàcil perquè hi havia locals molt complicats on tots els taulers d'un partit no cabien a la mateixa sala.

El Sr. Josep Garcia i Riera ha suggerit que es podria posar una sola hora de convocatòria de l’assemblea i el moderador li ha dit que ja anava bé com ho feia la Federació actualment.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 12,15 hores.


DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 21 DE MAIG DE 2016
Carles Costas Bella, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor
Ricard Llerins Bonet, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor
Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 21 de maig de 2016 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President Antoni Ayza Casamitjana i el Secretari de la Federació, José Claudio Viñas Racionero

Barcelona, 23 de maig de 2016