ORGANITZA

La Federació Espanyola d’Escacs (FEDA).

AGENDA DE LA COMPETICIÓ

El Campionat se celebrarà a la població de Linares, a la Comunitat Autònoma d’Andalusia, entre els dies 15 al 21 d'agost de 2015.

El dia 14 d’agost serà el dia d’entrada i les acreditacions de les jugadores i la primera ronda serà el dia 15 d’agost a la tarda a les 17 h. El dia 21 d'agost serà la darrera ronda al matí, seguit del lliurament de premis i la sortida de les participants.

JUGADORES AMB SUBVENCIÓ 100%

  • Elisabeth Riera Morilla (Cirera)
  • Imma Hernando Rodrigo (Cadena)

DATA MÀXIMA CONFORMITAT

Totes les jugadores, classificades o no, hauran de confirmar la seva participació o renúncia abans de les 12:00 hores del dia 04/08/15, omplint el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.

ALLOTJAMENT

Les jugadores classificades tenen la inscripció i les despeses d’allotjament i manutenció pagades en habitació doble des del sopar del dia 14 d’agost al dinar del dia 21 d'agost. La reserva d’allotjament d’aquestes jugadores la farà la Federació Catalana d’Escacs a l’hotel oficial. En cas de no haver-hi places, anirien a un hotel alternatiu. Si desitgen un altre tipus d’habitació, ho han de comunicar a la Federació Catalana d’escacs. Quan es rebi la inscripció, la Federació contestarà amb l’import de l’habitació.

DESPLAÇAMENT

Atès els problemes econòmics que estem patint, la Junta de la Federació Catalana d’Escacs va decidir no atorgar cap ajuda en concepte de desplaçament per al Campionat d’Espanya femení, així doncs el desplaçament anirà a càrrec de cada jugadora.

PARTICIPACIÓ DE MENORS D'EDAT

Totes les menors han d'anar acompanyades d'un adult. En cas que l’adult no sigui el pare, mare o tutor, ha de tenir l’autorització d’aquest signada durant tot el campionat i fer-la arribar escanejada a la Federació Catalana d’Escacs.

PAGAMENT I DADES D’INSCRIPCIÓ

Qui només vulgui tramitar la inscripció, aquesta es considerarà completament realitzada en el moment d’abonar l’import de la inscripció (40 €) al compte corrent de la Federació Catalana d’Escacs a la Caixa: ES28 2100 0804 3002 0084 8216, indicant el nom de la jugadora + Femení Espanya. Cal avisar per correu electrònic a federacio@escacs.cat de que s'ha realitzat el pagament.

Per a més informació, podeu consultar-ho a la circular publicada a la web de la FEDA

Barcelona, 24 de juliol de 2015