REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 30 de juny de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la denúncia del Sr.  Joan Jover, on diu que el seu fill Pau Jover va ser agredit durant un campionat d’escacs en data 1 de maig.

 

VIST, l’escrit d’apel.lació del Sr. Joan Jover

 

VIST, la resolució del Comitè de Competició.

 

 

Per la present resolució s’acorda. 

 

Ratificar la resolució del comitè de Competició i no admetre a tràmit aquesta denúncia ja que es va produir en un Campionat que no està sota la tutela de la Federació Catalana d’Escacs, ja que no es tracta d’un torneig oficial ni homologat i per tant aquest Comitè no te competències sobre aquest assumpte.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 de juliol  de 2008