REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 12 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la demanda d’aclariment del C.E. Berguedà en relació als empats del C.E. Terrassa B contra el C.E. Maragall a la ronda 5 i el C.E. Catalònia a la ronda 6.

 

Primer: El president del Comitè s’inhibeix d’aquest assumpte, ja que el seu club està implicat.

 

Segon Les Lleis dels Escacs permeten acordar taules entre els jugadors i això per si sols no pot ser motiu d’obertura d’un expedient. El club o la persona demandant ha d’aportar proves i no només indicis de què un determinat partit es va predeterminar.

 

Tercer: Es comunica al C.E. Berguedà que un cop comprovades les signatures dels jugadors dels tres equips no s’aprecia cap indici de què aquests partits hagin estat predeterminats. Les signatures demostren que els jugadors d’ambdós equips de cada matx van estar presents i per tant no es pot demostrar la predeterminació del resultat.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Quart: Es mantenen els resultats d’ambdós partits que van finalitzar en empat.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 12 de març de 2009