REUNITel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 15 de febrer de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l’acta del partit entre el CECOB i el Tres Peons D de la segona ronda del Campionat de Catalunya per Equips a la Primera categoria de Barcelona, on els jugadors 7 i 8 de la l’alineació del Tres Peons van ser alineats equivocadament, el 8 davant del 7 tot i tenir un número de llista inferior.  

 

ATÈS, l’art. 7.2 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.2   En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix).

 

Per la present resolució s’acorda: 

 

Donar el matx per perdut, per alineació indeguda a l’equip D del Tres Peons.

 

Inhabilitar el delegat del Tres Peons D (com a delegat) per a la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips.

 

El resultat final del matx és el següent:

 

CECOB 8 –  TRES PEONS D 0

 

Les partides comptabilitzaran per elo d’acord amb els resultats reals que es van produir al partit. 

   

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 15 de febrer de 2012