El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  la reclamació del Club Escacs Blanes, en relació al desempat aplicat al jugador M.J. a la Fases prèvies de Girona del Campionat de Catalunya d’Edats.

 

VIST, l’informe arbitral de Josep Serra Palomar que diu:

“El desempat utilitzat ha estat el que diu la circular amb els ajustos FIDE, com és habitual.

 

Aquest sistema de desempat ha estat utilitzat des de la primera ronda en la publicació de les diferents classificacions provisionals del chess-results.

 

En cap moment he tingut cap reclamació ni cap comentari al respecte.

 

Quan varem acabar la darrera ronda, vaig comprovar que els tres sistemes de desempat donaven la mateixa classificació, per tant, no vaig fer sorteig. Ho vaig explicar tant als nens i nenes com als pares i mares presents a la sala i ningú va dir res.

 

Com a conclusió, entenc que la classificació final és correcte tot aplicant el que s'ha descrit.”.

 

ATÈS, el que diu la normativa FIDE en relació als desempats: "A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General Handling Rules – FIDE Handbook]."

Per la present resolució s’acorda: 

 

Desestimar la reclamació del Club Escacs Blanes, ja que el desempat utilitzat ha estat el correcte amb l’ajust FIDE que marca la reglamentació internacional. Aquest sistema de desempat ha estat utilitzat des de la primera ronda en la publicació de les diferents classificacions provisionals i mai hi ha hagut cap reclamació al respecte. Es el mateix desempat de la resta de fases prèvies i el que es farà servir a la Final de Catalunya.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 29  de febrer de 2012