REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 29 de febrer de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l’acta del partit entre el  Sanllehy i el Catalunya F de la  ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips a la Tercera Categoria de Barcelona, on el Catalunya reclama que l’adreça del club no era correcta i que el jugador Rodriguez, del Sanllehy, ha utilitzat l’expressió despectiva “calla coño” adreçada a un dels adversaris de l’equip contrari.

 

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

Art. 12 Són infraccions greus:

2.  Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

 

Per la present resolució s’acorda:  

 

El Club Sanllehy que és la seva obligació donar les indicacions necessàries als clubs visitants perquè els jugadors puguin accedir sense problemes al local de joc. Per tant, si no es pot entrar per l’entrada indicada a l’adreça oficial s’ha de fer una observació a la seva gestió administrativa on posa l’adreça del club.  El club s’ha d’assegurar que tots els participants han arribat al local de joc, posant una persona que esperi a l’entrada oficial. En cas de no posar els mitjans necessaris perquè no tornin a haver-hi problemes amb l’adreça, el club podria ser sancionat per aquest Comitè.

 

També cal advertir a tots al Sanllehy, i a tots els clubs participants al Campionat de Catalunya per Equips que és la seva obligació, quan actuen de club local tenir preparades les taules, peces, rellotge, etc, a l’hora oficial de l’inici del partit i en cas contrari hauran de descomptar el temps en contra seva.

 

També s’amonesta al jugador Rodriguez del Sanllehy per utilitzar expressions despectives vers els seus adversaris.


Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 5 de març de 2012