REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 02/04/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  La reclamació del C.E. Figueres en el seu partit contra l’Escola d’Escacs de Barcelona de la Ronda 9 del Campionat de Catalunya d’Equips a la Divisió d’Honor, on l’Escola d’Escacs de Barcelona va alinear 5 jugadors que no tenien bandera espanyola ni andorrana.

VIST, l’escrit d’apel.lació de l’Escola d’Escacs de Barcelona, on el seu únic argument és que un altre club va infringir la reglamentació i no va ser sancionat.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu Art. 5.4

5.4  “En equips de 10 esportistes com a mínim 6 hauran de ser seleccionables amb bandera espanyola o andorrana...”

Art. 8.6 

“...La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.”  

PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1   ...”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B...”

Per la present resolució s’acorda: 

Desestimar el recurs de l’Escola d’Escacs de Barcelona, ja que la sanció imposada pel Comitè de Competició de la FCE s’ajusta a la normativa vigent.

L’al·legació per part del recurrent de què una altre entitat ha infringit la reglamentació vigent i no ha estat sancionat, no li eximeix del seu compliment i tampoc és un argument vàlid per a no ser sancionat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 02 d’abril de 2013