REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 25/03/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del C.E. Berguedà que demana al Comitè de Competició de la FCE que revisi les partides diputades al partit entre la Passió i el Balsareny-Sallent del Grup III de Preferent de Barcelona, al Campionat de Catalunya per Equips, per una presumpta predeterminació de resultats.

VIST, les planilles d’anotació del partit entre la Passió i el Balsareny-Sallent i d’altres planilles dels mateixos jugadors en altres rondes del campionat per poder comparar la signatura i les cal·ligrafies.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Desestimar la denúncia efectuada pel C.E. Berguedà, ja que no hi ha cap prova de què el partit denunciat hagi estat predeterminat. Un cop realitzada la comprovació de les planilles d’anotació del partit de la Passió contra el Balsareny-Sallent, i fins i tot la comparació de les signatures i les cal·ligrafies amb altres rondes, disputades pels mateixos jugadors, ha quedat demostrat que els jugadors van comparèixer i les partides es van disputar finalitzant amb el resultat de taules.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 25 de març de 2013