REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 07/03/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, l’acta de la ronda 6 entre els Equips del Catalunya D i el Sant Martí E, de Segona Categoria de Barcelona, on un jugador del Sant Martí reclama que el seu adversari ha tocat una peça i per tant l’ha de moure, mentre que el jugador del Catalunya diu que ha mogut la peça que tenia apuntada a la planella i que a més la reclamació s’ha efectuat tres jugades més tard.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE

4.7 Un jugador perd el seu dret a reclamar la violació de l’article 4 per part del seu adversari un cop que ell mateix ha tocat deliberadament una peça.

RESOLUCIÓ:

No admetre la reclamació del jugador del Sant Martí, ja que existeixen versions contradictòries dels jugadors implicats. A més, les reclamacions de peces tocades s’han de fer en el moment de produir-se, no tres jugades després.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel•lació de la Federació Catalana d’Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 7 de març de 2013