REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 07/03/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, l’acta de la ronda 7 entre els Equips del Comtal i el Cornellà, de la ronda 7 de Segona Divisió Catalana, on dos jugadors locals van seure de manera equivocada. Les partides es van anul·lar i es van reprendre carregant-se el temps als jugadors locals.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips

 Art. 7 ..Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col·locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova. ...Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre del Campionat de Catalunya per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error.

RESOLUCIÓ:

  1. 1.Ratificar el resultat del partit, ja que es va actuar d’acord amb la reglamentació vigent.
  2. 2.Advertir al delegat local que els taulers han d’estat convenientment senyalitzats i que és la seva responsabilitat que els jugadors seguin de manera correcta.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 7 de març de 2013