REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 21/02/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta del partit de la ronda 5 de la Tercera Categoria de Tarragona entre el Tortosa B i el Masdenverge C, on explica que dos jugadors: Montse Ferrer (Tortosa) i Isaac Canneti (Masdenverge) van creure que s’havia produït escac i mat, i una persona aliena a la partida va intervenir i va dir que no ho era. La partida va continuar subcondicione i va finalitzar en taules.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

Article 5: La finalització de la partida

5.1 b La partida és guanyada pel jugador quan el seu adversari declara que abandona. Això finalitza immediatament la partida.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Adjudicar la partida a la jugadora Montse Ferrer del Tortosa B, ja que el seu adversari va admetre que li havien fet mat i fins i tot ho va escriure així a la seva planilla. Només la intervenció d’una tercera persona va permetre als jugadors adonar-se que la posició realment no era d’escac i mat.

EL RESULTAT DEL MATX ÉS FINALMENT:

Tortosa B 2 – Masdenverge C 2

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 22 de febrer de 2013