REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 31/01/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la relació d’equips retirats i incompareixences de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2013: 

  • Segona Barcelona Grup IV : Llinars C – Granollers-Canovelles C
  • Tercera BCN Grup V: Mataró B – Pineda B (es van presentar a Malgrat).
  • Segona TRG I: Calafell - Sarral
  • Tercera TRG Grup I : Lira Vendrellenca D – L’Espluga B
  • Tercera TRG Grup II : Escacs Reus B – Salou
  • Tercera TRG Grup III : Tortosa B – Gandesana B

Els equips de Salou i Gandesana B son eliminat per doble incompareixença.

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:  

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Granollers-Canovelles C, Sarral, L’Espluga B. I del triple de la inscripció al Club d’Escacs Salou i al Club d’Escacs Gandesana B per la seva eliminació.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 Barcelona, 04 de febrer de 2013