Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 15 de febrer de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l’acta del partit entre el Figueres B i el Peona i Peó de la tercera ronda del Campionat de Catalunya per Equips a la Segona Divisió, on el Club Peona i Peó reclama que al jugador Lluís Parals li va sonar el mòbil durant la partida en dues ocasions i demana el punt de la partida.

 

ATÈS, el que diu la Circular 6/2012 en el seu punt 13:

 

13. PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS: La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil, el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà la sanció i pot comportar la pèrdua de la partida. 

 

Per la present resolució s’acorda: 

 

Avisar el jugador Lluís Parals que en cas de reincidència podria ser sancionat per aquest Comitè. Tot i sonar dues vegades el jugador encara no tenia cap avís d’aquest Comitè i  no es considera que la reiteració  sigui suficient per inhabilitar el jugador. La pèrdua del punt només es pot produir en el campionat de Catalunya per Equips si el jugador parla pel mòbil desprès que l’hagi sonat.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 15 de febrer de 2012