REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 13 de març de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l’escrit del jugador Rolando Sanchez on reclama que, en el partit del Campionat de Catalunya per Equips entre l’Ateneu Barcelonès i el Congres B de la ronda 6, el seu adversari li va molestar i distreure amb el seu comportament.

 

Per la present resolució s’acorda: 

 

Desestimar la reclamació del jugador Rolando Sanchez, ja que no es pot demostrar que el seu adversari va infringir cap reglamentació.

 

Aquest Comitè considera que demanar autorització per trucar a casa seva, per què el seu fill es trobava amb febre alta, mirar el rellotge de polsera constantment i tenir ansietat per la seva situació familiar durant el matx no és motiu per variar el resultat de la partida que va  concloure amb la derrota del reclamant.

 

També, recordem al jugador Rolando Sanchez que les reclamacions perquè els seu adversari li està molestant, cal efectuar-les a l’acta de l’encontre i  en el moment que es produeix la causa, no una setmana després de finalitzat el partit.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 13 de març de 2012