REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 13 de març de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l’acta del partit entre el Mora d’Ebre i l’Alcanar B de Segona Categoria de Tarragona de la ronda 7 del Campionat de Catalunya per Equips, on el club Mora reclama que l’adversari no va presentar el full d’alineació, ni la llista d’ordre de forces.

 

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat per Equips de la FCE:

 

PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1   A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip (...). Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col·locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips.

 

Per la present resolució s’acorda: 

 

  1. Amonestar el Club Escacs Alcanar, ja que és obligatori presentar el full d’alineació i la llista d’ordre de forces, per que el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips així ho indica i, a més, pot constituir una prova en cas de reclamació. La Federació té un imprès normalitzat a tal efecte, per facilitar als clubs la confecció d’aquest document.

  2. Inhabilitar com a delegat de l’Alcanar Juan B. Reverter per a la ronda 9 del Campionat de Catalunya per Equips.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 13 de març de 2012