Publicació de les assignacions d’ajuts concedides als diferents torneigs que conformen el XI Circuit Català d'Oberts Interancionals i el procediment del càclul de les quantitats atorgades.

 Categories 2014

Les categories de la classificació general estan assignades en base a les puntuacions obtingudes en l'edició de CC 2013, el nivell de força del torneig i 20 paràmetres més. Les categories dels trams estan assignades en base a la participació de jugadors de tram de l' edició del torneig a l'any 2013. NORMATIVA DEL CIRCUIT CATALÀ 2013

Actius: Tenen assignació fixes en funció de les categories obtingudes en l'edicció del torneig al 2013, tant en la  classificació general com en trams, amb un plus afegit per als torneig que se celebren en dos dies i segons la normativa del Circuit Català. La taula d'ajudes assignades als torneigs és la següent:

Torneigs actius Cat. Gen. Cat. Trams
500 a sup a sup
430 a sup
395 a sup
360 b a sup
320 a a
285 a b
250 b a
215 b b
215 2 dies

Tradicionals.

Els torneigs tradicionals tenen un coeficient en base a la categoria obtinguda pel torneig a l'edicició de l'any 2013 (segons els barems establerts a la normativa del Circuit Català 2013 per a la classificació general). I la classificació obtinguda en trams es fa en base al nombre de jugadors de trams participants en la mateixa edició del torneig.

tradicionals Cat. Gen Cat. Trams
millor torneig CC 2013 14 5
A sup 13 3
A 7,5 1,5
B 5,5 1
C 3 0,5

Valor del punt de coeficient:

Es el total de la subvenció pressupostada menys la suma d'ajudes assignades als torneigs actius i dividit pel total de punts de coeficient dels torneigs clàssics.

Partida presupostaria del 2014 de la FCE assignada per ajudes a Torneigs del Circuit : 38.000 €

Ajudes assignades per a Torneigs Actius : 3.900,00 €

Ajudes per a Torneigs Clàssics : 34.100 €

Nom del Torneigs tradicionals Categoria 2014
torneig principal trams

Coeficient principal

Coeficient trams total punts Coeficient
Open de Sants A sup A sup 14 5 19
Open de Barberà A sup A sup 13 3 16
Open d'Andorra A sup A
Open Ciutat de Montcada A sup A 13 1,5 14,5
Open de Sant Martí A A sup 7,5 3 10,5
Open de Llucmajor A C
Open Ciutat de Balaguer A C 7,5 0,5 8
Open Ciutat de Badalona B A sup 5,5 3 8,5
Open Vila de Sitges B A 5,5 1,5 7
Open de Figueres "Miquel Mas" B B 5,5 1 6,5
Open Ciutat de Sabadell C B 3 1 4
Open de Torredembarra C B 3 1 4
Open La Pobla de Lillet C C 3 0,5 3,5
Total punts coeficient 102

Atès la quantitat que s'assignarà als torneigs tradicionals (34.100 €) i el total de punts sumats dels coeficients (102) , tenim que cada punt de coeficient té una assignació de 336 € per punt de coeficient.

Ajuda assignada:

És el coeficient multiplicat pel valor del punt de coeficient.

Ajudes assignades als Torneigs tradicionals

punts subv asig €
Open de Sants 19,0 6.383
Open de Barberà 16,0 5.375
Open Ciutat de Montcada 14,5 4.871
Open de Sant Martí 10,5 3.528
Open Ciutat de Balaguer 8,0 2.688
Open Ciutat de Badalona 8,5 2.856
Open Vila de Sitges 7,0 2.352
Open de Figueres "Miquel Mas" 6,5 2.184
Open Ciutat de Sabadell 4,0 1.344
Open de Torredembarra 4,0 1.344
Open La Pobla de Lillet 3,5 1.176
total ajudes als  tradicionals 102 34.100

 

Ajudes assignades als Torneigs actius Categoria 2014
torneig principal trams subv asig €
Open Memorial Josep Lorente a sup a sup 500
Open Vallfogona a sup a 645
Open AjedrezND a sup a 430
Obert Vila de Sta Coloma de Queralt a a sup 395
Open Diada Sabadell a a 320
Memorial Ezequiel Martín a a 320
Open d'actives Vila de Canovelles a b 285
Obert D'Olot b a sup 360
Obert Escola d'Osona b b 215
Obert Vila de Santpedor b b 215
Obert Int. Vila de Tona b b 215
total subv actius 3.900