La Federació podrà subvencionar amb el 50% de l’import de les llicències als clubs que ho demanin i compleixin els següents requisits:

  1. Tenir jugadors amb una incapacitat del 33% o superior acreditada i presentar a la FCE aquest document.
  2. Què aquests jugadors estiguin a l’atur o amb incapacitat laboral permanent i que ho acreditin a la FCE.
  3. Què el club tingui adaptat per minusvàlids el seu local de joc, en cas contrari no té sentit tenir minusvàlids, si no poden accedir-hi.
  4. Què els jugadors no rebin ja ajuts per part de l’entitat a la qual pertany . O sigui, que s’hagin de pagar ells la seva llicència.