Barcelona, 24 de novembre de 2007

A l’Hotel Palas de Vila-seca, i després d'haver estat legalment convocada d'acord amb els actuals estatuts de la Federació Catalana d’Escacs, en segona convocatòria, s'ha celebrat la sessió corresponent a l'Assemblea General Extraordinària de Clubs, amb el contingut de la qual s'aixeca la següent acta.

Hora                :           10 hores

Lloc                 :           Hotel Palas de Vila-seca

Membres assistents els senyors: Enric Catalán (Aragonés), Ramon Capelles (Avinyó), Pablo Diaz-Flores (Badalona), Miguel Angel Vicente (Balaguer), Roberto Villa (Barberà), Elias Muratet (Banyoles), Angel Martín (Barcelona-Vulcà), Jaume Radigales (Ateneu Barcelonés), Santiago Viaplana (Bigues i Riells), Joan Campos (Cambrils), Ricado Menchon (Capablanca), Guillem Burset (Cassà), Miquel Baldris (Castellar de Vallés), Josep Espinosa (Castellet), Joan Carles Vila (Catalònia), Miquel Solé (Catalunya), Josep M. Clopés (Cerdanyola Mataró), Juan M. Santiago (Cervelló), Ferran Gómez (Cirera), Beatriz Alfonso (Colmena), David Vega (Ateneu Colón), Enric Chalmeta (Colònia Güell), Pere Parés (Cornellà), Sergi Leiva (Espiga de les Corts), Joan Delgado (Espluga), Jose Antonio Garcia (Esplugues), Emili Colls (Figueres), Josep Paredes (Foment), Daniel José (Geva-Cea), Ivan Marina (Gran Penya), Enric Monné (Hospitalet Infant), Juan Manuel Sanchez i Juan Manuel Torres (Jake), Josep Garcia (La Lira), Joan Gensana (Lleida), Joan Antoni Pérez (Llinars), Lluís Delgado (Maragall), Josep M. Alomà (Masdenverge), Jaume Rios (Mirasol), Miguel Angel Gonzalez (Molí Nou), Gumersind Maseras (Montblanc), Jaime Izquierdo (Montcada), Jordi Pellicer (Montmeló), Ismael Molano (Montornés), Josep Terrones (Mora d’Ebre), Joan Barnet (Olesa), Daniel Garcia (Peón Doblado), Josep M. Melendres (Peona i Peó), Josep Guevara (Pineda), Marc Balada (La Ràpita), Joan Herrero (Reus Deportiu), Artur Valls (Reus Ploms), Antoni Tarraga (Escacs Reus), Teo Campos (Rubí), Javier Fernandez ( Sallent), Jaume Garcia (Salt i Girona), Mique Tarragó (Sant Adrià), Sergi Castellano (Sant Andreu), Sergi Gaspar (Sant Joan Despi), Francisco Farrés (Sant Llorenç), Eduard Arilla (Sant Martí), José Ortega (Sant Quirze), Joan A. Vidal (Santa Coloma de Queralt), Enric Vazquez (Santa Eugenia),  Miguel Angel Roca (Sitges), Ramón Verdés (Tàrrega), Ramón Padullés (Torà), Josep Romeu, Jordi Salvat (Torredembarra), Josep M. Tey (Tres Peons), Pere Casajuana (UGA), Jaume Parramón (Vallfogona), Josep Rafols (Vilafranca), José Mané (Vila-seca), Andreu Bergé (Balàfia).

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE els senyors:  Antoni Ayza,  Víctor Pont, Jordi Parayre, Josep C. Viñas, Josep Garcia Riera, Jordi Capellades, Marta Amigó, Josep M. Benitez, Jordi Moreno, Imma Montoliu, Josep Terrones, Josep M. Camell, Emili Colls, Beatriz Alfonso, Joan Anton Pérez,  i Antoni López com a Gerent.

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1)       Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2008. 

2)       Llicències i quotes 2008.

3)       Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2008.

4)       Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 12 de novembre de 2007 a les 18 hores.

5)       Elecció de nous membres del comitè de competició i apel.lació.

6)       Torn obert de paraules.

NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Juan Manuel Sánchez i López, Josep Paredes i Prats i Pere Casajuana i Figuls.

INFORME DEL PRESIDENT DE LA FCE

Bon dia

Gràcies per la vostra assistència a aquesta assemblea, que és la primera que descentralitzem fora de l’àrea de Barcelona, i vista l’assistència creiem que la mesura ha tingut  èxit, encara que també sabem que alguns temes que poden resultar polèmics, segur que han animat a molts clubs a participar.

Fa pocs dies vàrem signar l’acord amb l’Ajuntament de Badalona per la cessió del local que ha de convertir-se en la nova seu de la Federació y del centre de tecnificació de l’area de la Barcelona metropolitana.  A la reunió que vàrem tenir dijous amb la Generalitat, ens han confirmat que la proposta que enviaran a l’aprovació del Govern, en el marc del pla especial d’instal·lacions esportives, hi ha una subvenció de 250.000 euros, que es sumaran als 100. 000€ que ja teníem concedits. En total ens donaran 350.000 euros per fer les obres de condicionament.

El pressupost federatiu que presentem a consideració de l’assemblea és de més de 766.000 euros. Per primer cop hem superat en pressupost a la pròpia Federació Espanyola. Fa quatre anys aquest pressupost era de prop de 300.000 euros. Aquest augment del pressupost l’hem aconseguit baixant la pressió fiscal sobre els clubs, traient taxes, i incrementant les llicencies per sota del IPC, al 2003 el percentatge que representaven els ingressos per llicencies sobre el total del pressupost era de més del 25 %,   el proper any si no s’aprovés l’increment de les llicencies que presentem a l’assemblea serà de només el  15%, amb el increment de llicencies proposat, recuperaríem fins al 21% .

El Pressupost s’ha incrementat sobre tot per l’augment d’activitats, pel gran augment de les subvencions i per un increment dels patrocinis privats. La Generalitat després de quatre anys de fort increment en el camp de les subvencions a les federacions esportives, especialment a aquelles federacions que han sabut presentar nous projectes i han passat sense entrebancs les auditories realitzades per la pròpia Generalitat,  està prioritzant altres àrees de despesa. No obstant estem a punt de signar un acord amb la Secretaria General que ens garantirà una subvenció de 1.200.000 euros per al proper quatrienni.

El creixement del pressupost a partir d’ara, l’haurem d’aconseguir amb  l’increment d’activitats i la recerca de nous patrocinis, ja estem treballant en aquesta línia, encara que no em cansaré de dir que aconseguir més patrocinis privats de vegades es deu més a la sort que a la feina feta.

Estratègicament, no es bo per a la Federació dependre tant de les subvencions públiques i hem de treballar per aconseguir més autonomia financera, que ens garanteixi com a federació més independència dels poders públics.

Una altra línia estratègica que hem estat treballant tot l’anterior mandat i que ha donat els primers fruits és aconseguir que tots els clubs se sentin membres de la Federació Catalana, i això que sembla de calaix, us puc assegurar que no ha estat fàcil, perquè hi havia molts recels des de les territorials vers a l’acció de la  Junta de la FCE.

Hem arribat a un acord amb les tres territorials per dotar-los de personal de gestió, que garantirà el bon funcionament administratiu de les territorials. La gestió i la recaptació de les llicències les farà la administració central de la Federació. Es respectarà l’autonomia de decisió en matèria esportiva y pressupostària de les Territorials.

Es en aquest context que un club, el Jake,  presentarà a aquesta assemblea una proposta de comissió per crear dos noves territorials a Barcelona.

Els problemes d’adaptar la vella estructura provincial a la nova realitat catalana, no afecta només a Barcelona, sinó que afecta a altres territoris, per això ens oposem a la proposta, perquè obligatòriament la Federació haurà d’adaptar-se a la nova estructura territorial que decideixi el Parlament de Catalunya i al nou decret de l’esport.

Som conscients que algunes comarques de Barcelona, les més allunyades geogràficament de la ciutat de Barcelona, tenen tots els inconvenients dels clubs de les tres Territorials actuals i no tenen una territorial que els articuli, no és la primera vegada que ho dic, i els intents de articular una delegació de Barcelona en el anterior mandat, on varem anomenar fins a dos delegats, va fracassar perquè les dos persones, que no dubto que ho haguessin fet molt bé, varen tenir problemes personals que els hi varen impedir dedicar-se a aquesta tasca.

El primer que hem fet aquest mandat és anomenar un delegat de Barcelona, que haurà de desplegar el mapa de delegats comarcals, i posar-se a treballar amb ells per afavorir la promoció dels escacs.

Un altra aposta de futur de la nostra Junta, és intentar universalitzar els serveis de formació a tots els federats, independentment de si viuen a una ciutat o al poble més petit de Catalunya, això només serà possible si tenim una eina que ens ho permeti fer per Internet.

Ens varem posar en contacte amb un dels grans portals d’Internet per estudiar la possibilitat d’arribar a un acord, que no té precedent en cap altra Federació del món,  que permetés l’accés de tots els federats a classes d’escacs i retransmissions acompanyades de àudio, apart del servei de poder jugar per Internet.

La nostra sorpresa va ser quan ens van enviar un pre-acord que ens va semblar força interessant. Un cop fet públic el pre-acord altres empreses van entrar en contacte amb la Federació interessant-se per donar el mateix servei. Varem decidir convocar una licitació a sobre tancat i nomenar una comissió d’experts que dictaminés quina era la millor oferta.

La Comissió ha estat formada pel MI Josep Anton Lacasa informàtic, MI Joan Fluvia informàtic, Sergi Castellano directiu de club i  jugador d’escacs, Jordi Moreno Cap de la comissió esportiva de la Federació y  Josep García Riera Tresorer de la Federació.

Aquesta comissió ja ens ha entregat el seu dictamen i en Sergi Castellano com a portantveu ens el comunicarà durant aquesta assemblea.

El dijous passat vaig presentar al Consell Català de l’esport aquest projecte, i es van entusiasmar amb la idea. Estem en condicions de poder garantir que trobarem ajuts per tirar endavant aquest projecte i per això la Junta presentarà en aquesta assemblea una auto esmena a les quotes federatives que proposem per al 2008. on el augment promig apart del IPC serà només de una mica mes de 4 euros.

Donar aquest pas pot ser molt important per al futur desenvolupament dels escacs a Catalunya, però entenem que es un tema on els clubs sou els que heu de decidir si voleu que emprenem aquest camí o no.

Hem posat a treballar a temps parcial un periodista, que ens ha d’ajudar a tenir més presencia als mitjans de comunicació, aquesta a anat millorant lleugerament els darrers anys i esperem que amb aquesta aposta la presencia dels escacs als mitjans de comunicació millori encara una mica més.

Finalment vull agrair públicament el gran suport que veu donar a la nostra candidatura a les passades eleccions, estem tots els membres de la Junta molt il·lusionats per tirar endavant la federació en els propers anys.

Moltes gràcies

APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU

El Cap de la Comissió Esportiva de la FCE, Sr. Jordi Moreno, va  explicar el Calendari Esportiu per a l’any 2008.

La proposta del C.E. Vila-seca d’interrompre el Campionat per Equips el dia del Carnaval va ser rebutjada per 27 vots en contra, 19 a favor i 20 abstencions.

El projecte de calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2008 va ser aprovat per 58 vots a favor, 3 en contra i 10 abstencions.

COMISSIÓ TÈCNICA PORTAL D’INTERNET

El Sr. Sergi Castellano, com a portantveu de la Comissió Tècnica, va exposar els motius pels quals s’havia escollit el portal d’ICC.  En la decisió presa s’havia tingut en compte  tant les prestacions del portal com el preu demanat per l’empresa licitant. Les altres dues empreses que van licitar eran Chessbase i Buho 21: La primera no es va escollir per ser més cara que ICC i la segona perquè no tenia els requeriments tècnics demanats.  

El President Sr. Toni Ayza va explicar que en cas d’aprovar-se es tractaria de la primera vegada que una federació d’escacs ofereix als seus afiliats un servei universal amb tres prestacions bàsiques: rebre classes, jugar i seguir retransmissions de partides per internet. 

NOVA PROPOSTA DE PREU DE LLICÈNCIES 2008

El president Sr. Toni Ayza va explicar als assistents que en l’últim moment s’havia aconseguit aparaular una subvenció que permetia reduir la quantia de la proposta del preu de la llicència per a l’any 2008. Els nous preus proposats són els següents:

  • Sènior:                                     28€

  • Sub-12, sub-14 i sub-16:             5€

  • Veterans:                                 16€

  • Sub-10:                                   gratuïta.

La proposta del nou preu de les llicències es va aprovar per 43 vots a favor, 28 en contra i 9 abstencions. 

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER AL 2008 

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia Riera va fer un presentació del projecte de pressupost 2008 que es va aprovar per 53 vots a favor, 2 en contra i 17 abstencion.

PROPOTES DELS CLUBS

Propostes del C.E. Jake

La proposta del C.E. Jake es va retirar tal com estava redactada i es va votar  una nova proposta de la Junta Directiva per crear una Comissió oberta per estudiar l’organització territorial de la Federació a tot Catalunya tenint el compte les lleis que emanin del Parlament Català.

La proposta de la Junta va ser aprovada per  73 vots a favor i  4 abstencions.

La proposta de la creació del Play-off de Primera Divisió es rebutjà per 43 vots en contra, 11 a favor i 20 abstencions. La proposta serà estudiada per un Comitè Tècnic per si cal plantejar-la a la propera assemblea.

La proposta de incompatibilitat del Director del Circuit va ser rebutjada per 47 vots en contra 8 a favor i 6 abstencions.

Propostes del C.E. Catalònia

ELIMINACIÓ DEL REQUISIT PER A UN TORNEIG HOMOLOGAT DE QUÈ NO POT HAVER MÉS DEL 30% DELS JUGADORS D'UN MATEIX CLUB.

S’aprova per 35 vots a favor, 1 en contra i 6 abstencions que el màxim de jugadors d’un mateix club sigui del 60%. També s’aprova que en cas que se superi el 60% serà la Comissió Esportiva la que decidirà si s’avalua i amb quina K. La mesura serà amb caràcter retroactiu per al torneigs que encara no han estat avaluats.

La proposta de l’eliminació del Play-off de Segona Divisió es posposa per a la propera assemblea perquè abans sigui estudiat el tema amb profunditat per una comissió tècnica.

Proposta del C.E. Banyoles

La proposta d’avaluar per ELO FIDE la categoria preferent del Campionat de Catalunya per Equips es va aprovar per una abstenció i 36 a favor.

Proposta del C.E. Cirera

El Secretari General de la FCE, Pepo Viñas va explicar que les propostes han de ser concretes i que els clubs no han d’aprofitar per fer llargs escrits de  denúncia contra la Federació sense que aquesta tingui oportunitat de contestació. La proposta del Cirera de què la Federació ha de licitar totes les proves que organitzi va ser rebutjada per 18 vots en contra, 2 a favor i 18 abstencions.

Proposta del C.E. Gran Penya

Les dues primeres propostes que feien referència al Campionat de Catalunya per Equips van ser trameses al Comitè de Tècnics per una propera assemblea.

La proposta referent a l’elo va ser rebutjada per 1 vot a favor, 13 abstencions i 21 en contra.

PROPOSTES DEL LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ

REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EQUIPS

Limitació d’esportistes estrangers al Campionat Equips

Creació de l’art. 5.5

Art. 5.5 En equips de 10 esportistes com a mínim 6 hauran de ser seleccionables amb nacionalitat i bandera espanyola o andorrans. Dels quatre no seleccionables el màxim d’ estrangers serà de dos. En equips de 8 jugadors el mínim de seleccionables serà de 5 i en el cas d'equips de 4 serà de 2.

Aquesta proposta va ser aprovada per 38 vots a favor i 1 abstenció. A petició del Club Escacs Montcada i amb el vist i plau de l’Assemblea entrarà en vigor a partir de l’any 2009.

MODIFICACIO Art. 8.1

8.1   El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces dels esportistes i pels les llistes d’esportistes afegits amb números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular.  Malgrat això, un esportista titular d’un equip filial, per jugar  les Fases Eliminatòries d’ascens (Play-offs d’ascens) amb aquest equip caldrà que compleixi el  requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior categoria del equip del qual es titular.

PROPOSTA DE NOU REDACTAT

El Dia de joc serà el diumenge i els encontres començaran a les 9,30 hores, llevat excepcions previstes en la convocatòria.

A la Divisió d’Honor, Primera Divisió. Segona Divisió, Preferent Territorial i Primera Territorial el ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per jugada efectuada.

La Segona Territorial adoptarà aquest ritme l’any 2009 ( enguany el ritme de joc serà de 30 jugades en una hora i mitra i una hora més per jugador finalitzant a caiguda de bandera )

La Tercera Territorial adoptarà aquest ritme al 2010 (al 2008 i 2009 el ritme de joc serà de dues hores a caiguda de bandera).

Art. 7.8 L’ equip local serà l’encarregat de confeccionar l’acta de l’encontre. L’equip guanyador, o en cas d’empat l’equip visitant, s’encarregarà de complimentar l’acta electrònica i de la guarda i custodia de l’acta durant un any. Es obligatori complimentar l’acta electrònica

Modificació de l’art. 11.1

11. FASES FINALS DEL CAMPIONAT D’EQUIPS DE CATALUNYA

11.1 En les categories preferent, primera,  segona i tercera categoria territorial, els campions de cada grup de les tres Representacions Territorials i de cadascun dels grups de Barcelona, hi jugaran per sistema eliminatori per determinar el campió de Catalunya de cada categoria.  El sorteig que serà públic s’efectuarà segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE,  un cop disputada la primera ronda es dirigirà tenint en compte d’historial de desplaçaments de cada equip.

Els articles 8.1, 7.8. i 11.1 del Campionat de Catalunya Per Equips es van aprovar per unanimitat.

REGLAMENT DE TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIO

PROPOSTA DE NOU REDACTAT

3.5 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ). Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes  s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col·loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre.

PROPOSTA DE NOU REDACTAT

Per al tràmit de llicències, art .2.4:

Per a tramitar les llicències els clubs hauran de disposar de l'imprès de sol·licitud de cada llicència, degudament signat. Si no l'han de presentar a la Federació, l'hauran de custodiar durant 1 any.

a) tràmit de llicències renovades en el mateix club: es presentarà la llista telemàticament.

b) llicències noves, canvis de club i altres, s’haurà de presentar a la Federació imprès de sol·licitud de cada llicència i imprès d’assegurança.

(S'entén llicència renovada la que repeteix club respecte el 2007, o repeteix club respecte el 2006 i no ha fitxar a la FCE el 2007).

Els articles 3.5 i 2.4 del Reglament de tramitació de documentació es van aprovar per unanimitat.

REGLAMENT DE LA COPA CATALANA

PROPOSTA DE NOU REDACTAT

Fase Final: En aquesta fase participaran els equips que s’hagin classificat en la fase territorial, tenint en compte que només hi pot haver un equip del mateix club en cada grup.

Creació de l’art. 14

Els esportistes andorrans no comptaran com estrangers a la Copa Catalana.

Els articles de la Copa Catalana es van aprovar per unanimitat. També es va aprovar que es podran desdoblar en dos els equips de Preferent, Primera i Segona a més dels de les categories a Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera Divisió i Segona Divisió). 

REGLAMENT DE DESEMPATS

2. APLICACIÓ DELS SISTEMES DE DESEMPAT EN LES PROVES OFICIALS DE LA FCE

MODIFICACIO PUNT 2

Els desempats, l’ordre d’aplicació dels mateixos i el repartiment dels premis en metàl·lic es determinarà en la convocatòria de la competició.

Supressió de la resta d’articles del punt 2 del reglament de Desempats.

Les modificacions proposades del Reglament de Desempats es va aprovar per una abstenció i 38 vots a favor.

PROPOSTA DE MODIFICACIO DEL REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS DE LA FCE

NOU REDACTAT PROPOSAT

2.1    Els clubs faran les inscripcions pel mitjà establert en la convocatòria del campionat.

NOU REDACTAT PROPOSAT 

3.3.1 El delegat haurà de comunicar els resultats dels seus equips en la forma establerta en la convocatòria del campionat. L’acta electrònica caldrà que estigui sempre abans de les 24 hores del  dia  posterior a l’encontre.

3.3.2 Les Representacions Territorial establiran la fórmula de comunicació que creguin més adient en les proves del seu àmbit d’actuació.

NOU REDACTAT PROPOSAT

6.1. En general, el ritme de joc de les partides de les competicions oficials de la FCE, serà: 30 jugades en una hora i mitja, i una hora més per jugador finalitzant a caiguda de bandera, o 90 minuts per jugador més 30 segons d’increment per jugada realitzada. Mitjançant la circular de cada prova s’establiran els ritmes de joc mes adients sempre que estiguin homologats per la FIDE.

Els articles 2.1,3.3.1,3.3.2 i el 6.1 del Reglament General de Competicions es van aprovar per unanimitat.

REGLAMENT  CAMPIONAT DE CATALUNYA SUB-8

El vocal de la Junta i Cap de la Comissió Esportiva, Jordi Moreno, va explicar el nou reglament del Campionat de Catalunya Sub-8 que va ser aprovat per una abstenció i 39 vots a favor.

REGLAMENT DE COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES

El Sr. Josep M. Benitez màxim responsable del Comitè Tècnic d’Àrbitres, va exposar aquest nou reglament. Prèviament a la votació es va votar una esmena dels clubs Vallfogona de Balaguer i Balfia que proposava que tinguessin preferència els arbitres que podien aconseguir el títol d’Àrbitre Nacional, malgrat que el Sr. Benitez va indicar que no estava a favor ja que anava en contra de la igualtat d’oportunitats per tot el Col·lectiu Arbitral,  va ser aprovat per 19 vots a favor, 5 en contra i 11 abstencions. Llavors el Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres amb l’esmena proposada es va aprovar per 1 vot en contra, 6 abstencions i 35 vots a favor.

REGLAMENT DEL CAMPIONAT ABSOLUT DE CATALUNYA

El President de la FCE, Toni Ayza va exposar el nou Reglament Proposat del Campionat de Catalunya Absolut, tancat, per eliminatòries i on no podran jugar els jugadors estrangers. Es va aprovar per 27 vots a favor, 2 abstencions i 7 en contra.

ELECCIÓ DELS NOUS MEMBRES DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ I APEL·LACIÓ

Van ser escollits com a nous membres del Comitè de Competició per 5 abstencions i 32 vots a favor: Luís Delgado, Manolo Navarro, Jaume Bosch, Juan Dominguez, Joan Miranda i Salvador Carranza. Pel que fa al Comitè d’Apel·lació van ser escollits Joan Emili Cabello, Joan Segura i Josep M. Tebar.

TORN OBERT DE PARAULA

El Sr. Casajuana demana que sigui publicada a la web de la FCE la llista de jugadors assimilats, a la qual cosa se li va contestar afirmativament des de la Junta Directiva.

El Sr. Bernet suggereix l’agrupació de clubs per Comarques de manera similar a l’Associació de clubs del Baix Llobregat. El Sr. Enric Chalmeta va dir que no tots els clubs de la Comarca són d’aquesta Associació.

El Sr. Ivan Marina pregunta qué passaria si la subvenció promesa per al tema del Portal d’Internet no arriba. El Sr. Toni Ayza li contesta que confia en la paraula de la persona que li ha dit ja que es tracta d’un alt càrrec d’una institució pública. 

El Sr. Liñán expesa la seva satisfacció pel progrés dels escacs i l’adopció de les noves tecnologies. Demana que s’estudiés la possibilitat de què tots els clubs poguessin tenir la seva pàgina web. 

El Sr.Andreu Bergé pregunta el motiu pel qual el Representant Territorial de Lleida no ha vingut a l’Assemblea, ni tampoc ha presentat el pressupost ni el calendari de Lleida. Expressa la seva preocupació de com s’està portant actualment la Territorial de Lleida i demana a la Junta Directiva que faci alguna cosa al respecte. Pepo Viñas li diu que amb independència del que faci la Junta Directiva de la FCE, els clubs de Lleida tenen mecanismes als Estatuts per convocar Assemblees i demanar explicacions al Representant Territorial. 

El Sr. Llerins pregunta sobre les incompareixences justificades perquè no comptin per elo. El Sr. Toni Ayza li va contestar que la casuística de justificacions és tant amplia que no es pot reglamentar i que per tant ens hem d’acollir a les resolucions dels Comitès federatius. 

El. Sr. Mané de Vila-seca demana que les convocatòries s’enviïn amb 15 dies d’antelació i pregunta si s’han d’enviar les planilles del per equips. A les dues coses se li ha contestat afirmativament. 

El Sr. Izquierdo demana assessorament sobre el tema de l’assegurança esportiva. El Sr. Pepo Viñas li respon que el problema pot estar en la responsabilitat civil i que la Seguretat Social es universal a Catalunya. 

El Sr. Izquierdo demana que els resultats d’escacs surtin a la premsa. El Sr. Toni Ayza li va contestar que era un tema complicat però que la federació havia contractat un periodista per fer de cap de premsa de la FCE. 

El Sr. Solsona demana que el Campionat d’Espanya de Veterans es faci només per jugadors espanyols i que no puguin participar els estrangers. 

El Sr. Sergi Castellano aprofita el final de l’Assemblea per felicitat a la Junta Directiva i als clubs participants pel correcte desenvolupament de la mateixa i indica que ha estat un dia històric per als escacs catalans. 

Per acabar el Secretari General de la Federació, Sr. Pepo Viñas agraeix la col·laboració dels clubs i de totes les persones que han fet possible portar a bon terme l’Assemblea.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 19,20 hores.

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAODINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2007

      En Josep Paredes i Prats, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Juan Manuel Sánchez i López i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Pere Casajuana i Figuls major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Extraordinària de 24 de novembre de 2007 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLARAN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

Josep Paredes i Prats    Juan Manuel Sánchez i López      Pere Casajuana i Figuls

Antonio Ayza i Casamitjana  PRESIDENT                                                    Josep C. Viñas i  Racionero  SECRETARI

Barcelona, 28 de novembre de 2007