Esplugues de Llobregat, 24 de març de 2007

A la Sala d’actes del Consell Català de l’Esport, i després d'haver estat legalment convocada d'acord amb els actuals estatuts de la Federació Catalana d’Escacs, en segona convocatòria, s'ha celebrat la sessió corresponent a l'Assemblea General Ordinària de Clubs, amb el contingut de la qual s'aixeca la següent acta.

Hora                :           16,30 hores

Lloc                 :           Sala Actes del Consell Català de l’Esport

Membres assistents els senyors: Oscar Companys (Barberà), Ricard Gonzalez (Benavent) Joan Carles Vila (Catalonia) Jaume Grau (Cerdanyola Vallés), Joan Emili Cabello (Comtal), Pere Masanet (La Lira), Pere Casajuana (UGA), Jaume Parramón (Vallfogona), José Peñarroya (Incresa), Juan Manuel Sánchez (Hostafrancs), Pep Melendres (Peona i Peó), Joan Barnet (Olesa), Miguel Angel Murillo (Sant Joan Despí), Ricard Llerins (Sant Martí), Daniel Flores (Canovelles), Juan M. Santiago (Cervelló), Beatriu Alfonso (Colmena, Davide Vega (Colonia Güell), Mario Romero (Esplugues), Emili Muñoz (Gavà), Cristina Pérez (Lliçà d’Amunt), Josep Terrones (Mora d’Ebre),  Jordi Salvat (Torredembarra), Joan Antoni Pérez (Llinars), Imma Vidal (Masdenverge), Alejandro Blanco (Mollet), Jaume Izquierdo (Montcada), Joaquim Piera (Palafrugell), Daniel Garcia (Peón Doblado); Josep M. Camell (Reus Ploms), Miquel Fernandez-Diaz (SCC Sabadell), Joan Franquet (Tres Peons) .

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE els senyors:  Antoni Ayza,  Víctor Pont, Jordi Parayre, Josep C. Viñas, Jordi Moreno, Josep Garcia Riera, Alejandro Melchor, Jordi Capellades, Marta Amigó, Josep M. Salvans, Josep Terrones, i Antoni López com a Gerent.

O R D R E    D E L   D I A 

PREVI

INFORME DEL PRESIDENT

PRIMERA PART 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

 1. Aprovació, si s’escau, de l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut. Estarà a disposició dels membres de la FCE amb l’antelació estatutària (el dia 9 de març).
 2. Ratificació del Calendari oficial de competicions.
 3. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i el compte de resultats. Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2007 (Es tracta d’una ratificació, ja que es va aprovar el projecte de pressupost en una Assemblea anterior). En aquest apartat, i per agilitar l’assemblea les demandes d’aclariment es prega que siguin presentades per escrit amb vuit dies d’antelació a la data de l’assemblea, per poder preparar adequadament les respostes (tanmateix es respondran les preguntes formulades in situ).
 1. Propostes de la Junta Directiva i dels Clubs (totes les propostes presentades per un club abans del dia 16 de març de 2007 seran debatudes i votades a l’Assemblea amb independència del suport d’altres clubs), aprovació si s’escau.
 2. Torn obert de paraules.

SEGONA PART. Assemblea General Extraordinària

 1. Informe del President
 2. Convocatòria d’eleccions a membres de Junta Directiva de la FCE.
  • Procediment a seguir per a l’elecció. Aprovació si s’escau del Reglament electoral.
  • Aprovació si s’escau del calendari electoral.
  • Nomenament de la Junta Electoral.
  • Homologació i publicació del cens electoral

NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Juan Manuel Sánchez López, Miguel Angel Murillo Fariñas, Oscar Companys López.

INFORME DEL PRESIDENT DE LA FCE A L’ASSEMBLEA GENERAL DE CLUBS DE JUNY DE 2006

Gracies per la vostra assistència a aquesta darrera assemblea del nostre mandat.

Abans d’entrar en el balanç d’aquests quatre anys volem explicar a l’assemblea uns fets molt lamentables que s’han produït a la territorial de Tarragona.

Hem detectat que falten diners a la caixa de la Territorial, la quantitat s’està esbrinant en aquets moments, però tot apunta que la quantitat estarà entre els 9.000 i els 15.000 euros. La Junta de la territorial ha destituït del seu càrrec al tresorer que es va fer càrrec dels comptes al juny. Un cop comprovat quina és la quantitat que ha desaparegut, intentarem recuperar els diners i si això no fos possible, interposarem una querella criminal per apropiació indeguda perquè tot el pes de la justícia recaigui sobre el culpable. Aquest desfalc ha posat en una situació molt difícil a la Territorial de Tarragona, la Junta de la FCE farem tot el que estigui a les nostres mans per fer un pla de viabilitat i aconseguir que l’activitat escaquistica no s’aturi en aquesta territorial per manca de recursos.

No és el primer cop que passa un fet com aquest en una territorial i creiem que la nova junta haurà de prendre noves mesures organitzatives que impossibilitin que aquest fet es torni a produir.

Malgrat aquest incident lamentable, estem força satisfets dels quatre anys de gestió federativa, on hem pogut posar en marxa la gran majoria de les mesures que varem presentar-ne al nostre programa electoral. No farem un repàs extensiu perquè seria massa llarg, però no podem deixar de destacar els fets que creiem que han estat els més rellevants del nostre mandat

Creiem que l’arrencada del Circuit Català, que enguany arriba a la seva quarta edició ha estat un dels grans encerts d’aquest mandat. Aquest any, per primer cop se signarà un conveni de col·laboració per tres anys amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, la Federació i els clubs organitzadors, on es reconeix que es un dels circuits esportius mes importants del país i per primer cop, la FCE repartirà entre els torneigs del Circuit 52.000 euros de subvencions de la Generalitat, en funció de la categoria de cada torneig.

Com a referència, al 2003 tots els ajuts a clubs d’escacs catalans per part de la Generalitat va ser de prop de 13.000 euros.

Tots els altres clubs, que no formen part del Circuit podran demanar subvenció, per als seus programes, directament  a la Generalitat com en anys anteriors.

El Circuit ha servit per a donar a conèixer el nostre país a la resta del món dels escacs i per a oferir una plataforma de competició d’alt nivell als nostres jugadors. S’ha de remarcar que l’èxit del Circuit es obra, sobretot, dels clubs que estan darrera de la organització de cada un dels tornejos que el conformen.

Els centres de tecnificació també ens han posat a jugar en la primera divisió dels esports a Catalunya. Juntament amb els programes de beques i concentracions, han possibilitat un increment espectacular dels èxits dels nostres nens i nenes als Campionats de Espanya. Els tres darrers anys s’han aconseguit més medalles que en els 10 anteriors anys.

Les seleccions catalanes han viscut 4 anys d’èxits, des de l’absoluta que ha participat en el nou Torneig 4 Nacions, on per primer cop aquest any l’hem guanyat, fins la de veterans que ha aconseguit una medalla de bronze als Europeus i dues d’or de millor jugador de la mà de Orestes Rodríguez. La selecció cadet ha obtingut dos campionats d’Espanya i dos subcampionats. La selecció absoluta va guanyar l’any passat el primer Campionat de Espanya de seleccions autonòmiques.

El Magistral Ciutat de Barcelona-Casino de Barcelona era un deute pendent dels escacs catalans amb els nostres afeccionats. Catalunya pel seu potencial mereixia tenir un magistral d’aquesta categoria i les tres primeres edicions l’han consolidat en el calendari internacional.

Els canvis al Campionat de Catalunya per equips, que continua sent la competició més important de la nostra Federació, han estat ben assimilats. Recordo que algú em deia, que la Primera divisió amb 20 equips quedaria devaluada: només cal mirar les alineacions dels equips per veure que ha passat tot el contrari. S’han introduït canvis en els reglaments i segur que encara es poden millorar, però estem segurs que avui tenim un Campionat millor i que aixeca més passions que fa quatre anys.

La descentralització ha tingut en la Copa Catalana una de les seves banderes. La participació de més de 160 equips a les prèvies de l’ultima edició i la celebració de les quatre darreres finals a cadascuna de les quatre territorials ens han donat la raó.

S’han fet molts canvis de reglaments, portant propostes a les dues assemblees anuals de la FCE que s’han realitzat en el nostre mandat, que creiem que han millorat les nostres competicions.

Però potser l’èxit més rellevant del nostre mandat ha estat l’augment del pressupost de la Federació que ha passat de 262.000 euros el 2003 a 645.000 per al 2007, amb un augment de més del 145 %. La majoria de preus de llicencia i de quotes de clubs ha crescut per sota de la inflació. Perquè us feu una idea, el pressupost de la FEDA aquest any és de 650.000 euros i estic segur que amb l’execució del pressupost del 2007 la Federació Catalana  acabarà l’any superant el pressupost de la FEDA.

S’han buscat patrocinadors, s’han aconseguit més ajuts d’institucions i s’han sanejat els comptes federatius. Una de les primeres accions que em va tocar fer com a president va ser signar una pòlissa de crèdit per poder fer front als pagaments de la FCE. Avui en dia no només no ens cal per al nostre funcionament, sinó que és la FCE la que ha de posar diners a termini per rentabilitzar els saldos bancaris.

S’ha augmentat considerablement el material de competició de la FCE, que ha permès augmentar considerablement els préstecs de material als clubs. També s’ha creat el departament de retransmissions que ha estat pioner a tot l’estat espanyol.

També ha crescut el nombre de tornejos organitzats pels clubs, la qual cosa és un mèrit atribuïble als clubs i una bona mostra de la bona salut dels escacs catalans.

Varem fer tot un seguit de reformes legals per tal de democratitzar la FCE, des d’un règim d’incompatibilitats dels membres de junta i treballadors, fins a donar independència als comitès a través del seu nomenament a les Assemblees, fins a la constitució dels estaments d’àrbitres i monitors que escullen el seu representant a la Junta de la FCE.

S’han establert  sistemes de licitació per concedir l’organització de les proves de la FCE i per realitzar compres de material, donant transparència a la nostra gestió. Cal dir que a través de cooperatives de compra s’ha digitalitzat gran part del parc de rellotges d’escacs a Catalunya.

S’ha dotat de més contingut a la Festa catalana que s’ha celebrat a Montcada, Igualada Sitges i Mollet.

Però no tot són flors i violes i som conscients que en alguns temes no hem estat tan encertats.

Una de les assignatures pendents és la coordinació de la territorial de Barcelona, que per diferents motius no hem pogut desplegar. Un tema en què creiem que tampoc hem estat massa creatius, és en el de la promoció, malgrat que hem tingut un creixement de llicencies i de clubs. Al 2002 teníem 6200 llicències i la projecció de les que tenim ara ens pot portar a més de 7.300 aquest any, el que seria un nou record històric.

Ens volem també referir a un dels temes que han centrat l’atenció de molts clubs el darrer any. El trencament de relacions amb la UCEC, després que aquest organisme es fes enrere en l’acord que havíem establert, ens ha portat a organitzar la competició d’edats de Catalunya. Aquest campionat és estratègic per al nostre creixement com a Federació i no hi podem renunciar a les nostres responsabilitats per mandat de la Generalitat, que ens atorga competències úniques en l’organització del Campionat de Catalunya d’edats.

Volem agrair a tots els clubs que han fet costat a la FCE en aquesta iniciativa; estem segurs que el temps ens donarà la raó i que els nivells d’organització que estem establint, difícilment tindran marxa enrere.

Aquest any hi ha previstos dos Campionats d’Espanya a Catalunya el Campionat per Equips de Primera Zona Nord, que s’organitzarà a Sabadell i el Campionat d’Espanya d’Escacs Actius que es farà al desembre a Barcelona dins del marc del festival David García Ilundain

Vull agrair personalment a tots els que m’han acompanyat en aquest viatge de quatre anys. He tingut una de les millors juntes directives de la FCE. I quan l’equip és molt bo el treball és fàcil. També vull agrair l’esforç dels treballadors de la FCE que els ha tocat  seguir el ritme de la Junta. Un d’ells hem deia feia poc que contra més treballava la junta més els feien treballar a ells, i tenia tota la raó.

Volem agrair també a tots els que han estat de manera desinteressada en els diferents comitès i fer una especial menció als comitès de competició i apel·lació que han ballat amb la ées lletja o amb el més lleig,  i ho han fet amb el màxim de rigor.

El nostre agraïment també a tots aquells que durant aquests quatre anys ens heu felicitat per les nostres gestions i ens heu animat, perquè es l’únic pagament que hem rebut, però us puc assegurar que ens sentim molt ben pagats, i també a tots els que ens han criticat, perquè ens han fet pensar-nos dues vegades les nostres decisions, i això us puc assegurar que sempre ajuda.

Finalment vull que sigueu els primers en saber que tenim la intenció de tornar-nos a presentar a la junta de la FCE amb un equip renovat. En aquest discurs no hem fet cap referència a nous projectes, perquè no era el lloc adient. Ja tindrem ocasió de parlar-ne en aquesta campanya electoral que avui posarem en marxa.

Moltes gracies per la vostra atenció..

APROVACIÓ DE LA MEMORIA ESPORTIVA I DE GESTIÓ

Jordi Parayre, vice-president segon de la FCE, va resaltar el trets més destacats de la  Memòria esportiva que va ser aprovada per unanimitat

APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU

El calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2007 va ser aprovat per unanimitat.

APROVACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia Riera va fer una breu exposició dels estats comptables: l’informe dels auditors i la distribució del resultat de l’exercici.

Va destacar l’increment de les subvencions rebudes i en general del pressupost anual. La despesa dels clubs ha crescut per sota de la inflació.

L’exercici econòmic, i tots els estats comptables corresponents a l’any 2006 van ser aprovats per unanimitat.

Pel que fa al pressupost de l’any 2007, va ser ratificat també per unanimitat.

PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA I ELS CLUBS

La Junta directiva no va presentar cap proposta atesa la imminent convocatòria d’eleccions. 

PROPOTES DELS CLUBS

Les propostes dels clubs Sant Andreu i Associació de clubs del Baix Llobregat van ser retirades. Per a les propostes relatives al Campionat de Catalunya per Equips es formarà una comissió per elaborar modificacions del Reglament que es presentarien en la propera assemblea. En el cas de la proposta dels clubs del Baix Llobregat, la FCE elaborarà una enquesta per saber l’opinió del clubs de Barcelona-Comarques sobre els dies i horaris més adients per a organitzar la fase Territorial d’Edats.

TORN OBERT DE PARAULES

El Sr. Cabello suggereix que existeixi la figura del comptador que controli les transaccions comptables. D’altra banda demana una comissió per millorar la reglamentació federativa.

El club d’escacs Palafrugell mostra uns originals diplomes que lliuren a tots els participants de l’Obert de Costa Brava i demana que consti la seva autoria com a pioners d’aquest sistema.

Miquel Fernandez-Diaz demana que es reguli la possibilitat que nens federats pels consells comarcals puguin passar a formar part d’un club durant la temporada.

El Sr. Peñarroya demana un cop més que el Campionat de Catalunya per Equips sigui a doble ronda. El Sr. Toni Ayza li suggereix que organitzin un Campionat d’Equips Comarcal tal com s’està fent al Maresme.

ASSEMBLEA EXTAORDINÀRIA

El President de la FCE destaca les dues principals novetats de les properes eleccions a Junta Directiva: Podran votar tots els clubs registrats, fins i tot les seccions d’escacs. En cas que hi hagin votacions hi hauran 4 seus electorals a cadascuna de les províncies. 

ELECCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL

Van ser escollits com a membres de la Junta Electoral, Lluis Bohigues, Joan Emili Cabello i Miquel Trepat. Els suplents seran: Juan Manuel Sanchez, Oscar Companys i Jaume Izquierdo.

APROVACIÓ DEL REGLAMENT I CALENDARI ELECTORAL

El reglament electoral va ser aprovat per unanimitat. El calendari electoral va ser aprovat per un vot en contra i 23 vots a favor.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 20 hores. 

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 24 DE MARÇ DE 2007

      En Oscar Companys, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Juan Manuel Sánchez i López i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Miguel Angel Murillo, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 24 de març de 2007 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLARAN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

Oscar Companys López  Juan Manuel Sánchez i López  Miguel Angel Murillo Fariñas

Antonio Ayza i Casamitjana                                                      Josep C. Viñas i  Racionero

PRESIDENT                                                                           SECRETARI GENERAL

Barcelona, 24 de març de 2007