ORGANITZA:

La Delegació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana d'Escacs.

COPA TARRAGONA

Data: 14 de gener de 2024.

Es faran 9 rondes pel sistema suís grup únic, diumenge tot el dia, en una sola seu de la Territorial de Tarragona. El torneig és per equips per a qualsevol edat, serà vàlid per elo FIDE i FCE ritme ràpid de 15’+5’’.

L’inici del campionat serà a les 9:30 hores.

SOL·LICITUD PER A SER LA SEU:

Data límit per sol·licitar l'organització dels tornejos proposats és el 30 de novembre de 2023.

 

Per demanar ser seu, el club haurà d'omplir el següent formulari  i enviar-lo a federacio@escacs.cat .

El club sol·licitant ha d’aportar:

 • Un local de joc ampli per disputar la competició, amb taules i cadires.
 • El local ha de disposar d’endolls per la connexió de l’ordinador i d’impressora.
 • El local ha de disposar de calefacció.
 • El local ha d'estar disponible per tot el temps necessari per fer el torneig.
 • Comunicar si el local està adaptat per persones amb mobilitat reduïda.
 • Encarregar-se de recollir i tornar el material esportiu necessari per jugar amb les millors condicions possibles (rellotges i jocs).
 • Encarregar-se del muntatge i desmuntatge de la sala o espai de joc. En cas de ser a l'aire lliure, tenir una opció per si la climatologia no ho permet.

La Delegació Territorial de Tarragona de la FCE aportarà:

 • Gestió inscripció del torneig
 • Taulers i peces
 • Àrbitres
 • Trofeus

La compensació econòmica per a l’organització del torneig vindrà determinat per la següent circular que es publicarà a l’inici de gener. Com a referència es pot consultar la circular TGN 01/2023.

 

Tarragona, 9 de desembre de 2023

Xavier Gómez Sanz

Delegació Territorial de Tarragona