Es va convocar una reunió de clubs de la delegació de Tarragona de forma semi presencial el dia 04 de novembre de 2023 a les 09.30 hores, al Local Santa Llúcia, C/ Hospital 13 a la Selva del Camp.

Els 26 clubs assistents a la reunió són els següents:

Amposta C.E., Associació d’Escacs Peons de Reus, Calafell C.E., Cambrils, U.E., CERAP Riudoms, Constantí C.E., Escacs Ateneu Duesaigües, Espluga de Francolí C.E., Gandesana, Hospitalet de l’Infant, La Ràpita, La Selva del Camp, C.E., Lira Vendrellenca, Masdenverge C.E., Montblanc C.E., Peó Vuit C.E., Reus Deportiu, Reus Escacs C.E., Riu Sènia, C.E., Salauris C.E., Santa Coloma de Queralt A.E., Tarragona C.E., Tortosa C.E., Ulldemolins C.E., Valls C.E. Vila-Seca C.E.

S’han excusat per diversos motius: L’Ampolla C.E., Ruy Lopez C.E., Torredembarra C.E. i Vila-Rodona C.E. No obstant, han expressat al delegat el seu ple suport en qualsevol de les decisions que es prenguin.

Per part de la Federació Catalana d’Escacs: Xavier Gómez Sanz, com a nou delegat territorial de Tarragona i Jordi Mas Mestres, com a coordinador de les delegacions.

Agraïm la participació del 80% dels clubs de la província a la reunió.

Les resolucions destacades de l’ordre del dia van ser les següents:

Balanç temporada actual 2023

El delegat territorial va exposar la comparativa de cada un dels tornejos disputats al 2023 contra les seves respectives últimes edicions (2023-2019) segons el detallat en la circular 22/2023 .

Explicació del cumpliment temporada 2023

El delegat territorial fa una explicació acurada sobre els gastos i ingressos de cada una de les partides del compliment 2023. Es posa de manifest que hi han partides que s’estan executant pendents d’aplicar a la Comptabilitat per part de l’administració de la Federació Catalana d’Escacs.

Els clubs demanen que consti en acta, que necessiten que es regularitzin les partides pendents d’aplicar a la comptabilitat i se’ls hi enviïn les factures sol·licitades ja aquest mes de novembre que és quan demanen subvencions locals.

El delegat traslladarà la necessitat a l’administració de la FCE.

Aprovació de les propostes del delegat i clubs

Com que les propostes del delegat impacten en l’aprovació del pressupost 2024, s’expliquen totes les propostes de la circular 23/2023 i es passen a votació:

Propostes del delegat:

- Es proposa tornar a fer el Memorial Calbet únic en tota la província i donar de baixa el torneig de Terres del Sud.

S’aprova per 18 vots a favor, 1 abstenció i 0 en contra.

- En el Memorial Calbet i l’Individual de Tarragona, limitar per ELO mínim la possibilitat d’inscriure un jugador en un grup si és de menys ELO, a excepció de campions de Catalunya.

S’aprova per 14 vots a favor, 1 abstenció i 2 en contra.

Nota: Alguns clubs comenten que reglamentàriament no es pot aplicar aquesta limitació. El delegat traslladarà la consulta i revisarà el cas amb els serveis jurídics de la federació. En cas que es pugui fer, es tirarà endavant.

- Com a novetat, proposem disputar la Lliga Sub-12 entre 3 jornades al abril (1 Camp de Tarragona, 1 Tarragona Nord i 1 Terres de l’Ebre).

Aquest tema que inclòs com aprovat dins de l’aprovació general del pressupost.

- Com a novetat, proposem disputar el Torneig de Parelles Mixtes de la delegació de Tarragona el 21 de setembre.

Aquest tema que inclòs com aprovat dins de l’aprovació general del pressupost.

- Canvi en l’organització de les colònies de la delegació, l’organització de les quals passa a centralitzar-se des de la federació.

S’aprova que es centralitzi amb 5 vots a favor, 11 abstencions i 1 vot en contra.

- Implementació de la xarxa de formadors d’escacs base i foment de les escoles d’escacs a la província.

S’aprova per unanimitat.

- En la Minicopa, perquè un equip sigui considerat de l’esportista de més edat, aquest jugador mínim haurà de disputar 3 partides, en cas contrari a l’hora d’elaborar la classificació final la categoria de l’equip passarà a ser la del jugadors de més edat, no podent-se considerar l’equip com d’una categoria més alta degut a cap jugadors d’aquella edat ha disputat la categoria.

Es rebutja, amb 4 vots a favor, 5 abstencions i 6 vots en contra.

Resolució: s’afegirà un punt a les bases que dirà que es podrà inscriure un equip a categories superiors a la seva edat. La categoria de cara a la classificació final serà en la que s’inscrigui l’equip.

Propostes dels clubs:

A continuació, els clubs presenten propostes pròpies que es passen a discutir i també a votació:

- Es proposa ajuntar el sub-8 sub-10 sub-12 TGN Nord-Camp de TGN amb Terres de l’Ebre, amb la condició que pels sub-8, sub-10, sub-12 hi hagi 2 places classificatòries com fins ara que es feia separat. S’anuncia als clubs que pels acords amb els consells del Tarragonès i Baix Camp serà en aquestes comarques on es farà, degut a que a l’acord amb el consell el cost de local es zero.

S’aprova per 13 vots a favor, 2 abstencions i 2 en contra.

Nota: s’aplicarà sempre i quan la FCE confirmi al delegat el manteniment de les 2 places classificatòries en el sub-8, sub-10 i sub-12. S’estimen uns 200 (o més) participants en la competició.

- En cas, que tiri endavant el punt anterior, es proposa ajuntar el sub-8 sub-10 sub-12 sub-14 i sub-16 en la mateixa seu i horari, amb la finalitat que els pares que tenen nens en categories diferents se’ls faciliti la logística, així com la rebaixa amb costos que suposa per la FCE.

S’aprova per 15 vots a favor, 2 abstencions i 0 en contra.

- En el calendari de la delegació es proposa avançar una setmana les fases prèvies d’edats.

Denegat per 3 vots a favor, 3 abstencions i 8 en contra.

- Es proposa organitzar un torneig femení de la delegació, amb el pressupost que s’allibera de les fases prèvies i amb la cessió del local per part del club d’escacs Amposta.

S’aprova per unanimitat.

Nota: el delegat decidirà la data amb el vistiplau del coordinador de delegats i l’inclourà en el calendari de la delegació.

- En el calendari de la delegació es proposa modificar la data de la Minicopa 2024 al dissabte 5 d’octubre.

S’aprova per 11 vots a favor, 4 abstencions i 0 en contra.

- Es proposa ajudes pel circuit d’escacs estiu de la delegació de Tarragona.

Es comenta que des de la delegació no es pot donar suport a tots els tornejos privats que s’organitzen en els circuits d’estiu de Tarragona Nord, Costa Daurada i Terres de l’Ebre. El delegat explorarà altres vies amb la diputació de Tarragona. Si hi ha algun torneig que encaixa amb les polítiques federatives es pot estudiar algun tipus de suport.

Un cop votades les propostes dels delegats i clubs, es passa a donar conformitat al calendari de la delegació.

El calendari de la delegació de Tarragona 2024 s’aprova per unanimitat, amb l’aplicació de les modificacions aprovades pels clubs en les propostes.

Aprovació del pressupost 2024

El delegat fa una explicació de les partides d’ingressos i despeses pressupostades.

Es comenta que en els tornejos on les partides ja estaven ajustades a les reals, s’han incrementat aplicant l’IPC ja que els imports no s’incrementaven des de 2019. Aquest augment és per ajustar-se a la realitat econòmics actual, principalment per l’augment en el preu de l’arbitratge.

Un cop aprovada la proposta de suprimir del calendari l’Obert Terres del Sud, es comenta que es deixarà de disposar d’aquesta partida pressupostària.

Es dota de pressupost el torneig de parelles mixtes i la lliga sub-12.

Un cop aprovat que les colònies es centralitzaran des de la federació, es comenta que es deixarà de disposar d’aquesta partida pressupostària.

Finalment, es dota de pressupost un nou apartat d’Implementació de polítiques de la federació a la delegació de Tarragona, separats en: xarxa de formadors d’escacs base i foment de l’activitat de les escoles d’escacs de la província.

Amb l’objectiu d’ampliar i millorar el nivell d’escacs base de la província s’implantaran polítiques que fomentaran l’increment de jugadors d’escacs base, amb l’objectiu que els clubs tinguin un increment de jugadors joves. Es proposar crear una comissió d’escacs base de la província per treballar coordinadament.

A principis d’any, es traurà una circular on es podran apuntar els monitors que hauran d’estar degudament donats d’alta al ROPEC, així com presentar el certificat de delictes sexuals.

Els clubs volen deixar constància en acta sobre la queixa de com s’està gestionant la tecnificació a nivell federatiu en comparació amb d’altres comunitats.

El pressupost s’aprova per unanimitat.

Lliga Catalana 2024

El delegat exposa la classificació de la Lliga 2023, exposant que ha sigut una mala temporada pels clubs de nacional de la província. De cara al 2024 ens quedem sense representació a Divisió d’Honor, a 1ª divisió hem perdut un dels dos representants que teníem al 2023 i a 2ª divisió han descendit 2 equips, el que ha suposat l’aplicació del supòsit 3 de la circular 03/2023 ascensos i descensos Lliga 2023 pels grups de Tarragona.

A continuació es presenten els grups provisionals del 2024 i es recullen algunes propostes concretes dels clubs, les quals s’estudiaran per part del delegat i s’enviarà una enquesta als clubs per veure si es tiren endavant en la lliga 2024 o no. Les propostes són les següents:

- En els grups de 1ª provincial i 2ª provincial on es divideixen els grups amb criteris geogràfics, es proposa que els clubs considerats de Tarragona Nord s’assignin al grup I, els clubs de Terres de l’Ebre al grup II, i els equips considerats del Camp de Tarragona se sortegin públicament quins s’assignen al grup I i quins al grup II.

Nota: actualment el criteri era per quilometratge estricte. Hi havia consens entre els clubs de que es produís el sorteig. El delegat recull la proposta i al mes de desembre un cop fetes les inscripcions dels equips es faria el sorteig públic.

- Es proposa fer un grup únic de 10 equips a la 1ª provincial amb la finalitat d’augmentar el nivell de la primera. Aquest canvi va en contra de la distribució geogràfica en categoria territorials i en cas d’aprovar-se suposaria adaptar els ascensos i descensos 2024/2025.

Nota: es farà una enquesta preguntant a tots els clubs de la província per a determinar si s’aplica aquesta proposta o no.

- El delegat comenta que en la Lliga anterior els clubs van aprovar passar de 2 a 3 grups a la categoria de 2ª territorial. No obstant, a l’hora de fer les inscripcions van resultar només 2 grups. Pel que es copsa a la reunió, sembla que hi hauria interès en recuperar els 3 grups per distribució geogràfica.

Nota: es farà una enquesta preguntant a tots els clubs de la província per a determinar si s’aplica aquesta proposta o no.

Torn obert de paraula

Es comenta un tema administratiu que és que els àrbitres puguin fer factura a la federació, en comptes de fer un rebut on si aplica la retenció. El coordinador de delegats recull la consulta i la transmetrà al CTAC.

Es comenta que hi ha material antic, el coordinador de delegats fa una explicació sobre la gestió actual del material, explica que es van renovar 20 rellotges, 20 taulers i 20 peces aquest any en curs i que la voluntat de la federació es anar-lo renovant progressivament any a any.

Es dona per acabada la reunió amb l’agraïment de l’assistència de la majoria de clubs de la província, fent palès la voluntat d’establir una unitat d’acció de tots els clubs de la província, tal i com es va manifestar expressament per la major part dels clubs.

 

Selva del Camp, 4 de novembre de 2023

Jordi Mas Mestres coordinador de delegats de la FCdE

Xavier Gómez Sanz delegat territorial de Tarragona