LICITACIÓ

Data: Diumenge, 14 d’abril de 2024

El Club sol·licitant ha d’aportar:

  • Local de joc per disputar la competició, amb taules i cadires.
  • Capacitat estimada del local per uns 30 jugadors
  • El local ha de disposar d’endolls per a la connexió de l’ordinador i d’impressora.
  • Encarregar-se de recollir i tornar el material esportiu necessari per jugar amb les millors condicions possibles (rellotges i jocs).
  • Encarregar-se del muntatge i desmuntatge de la sala o espai de joc. En cas de ser a l'aire lliure, tenir una opció per si la climatologia no ho permet.

La Delegació Territorial de Lleida de la FCE aportarà:

  • Gestió inscripció del torneig
  • Taulers i peces
  • Àrbitres
  • Trofeus

Data límit per sol·licitar l'organització: 10 de març de 2024. Per demanar ser seu, el club haurà d'omplir el següent formularii enviar-lo a federacio@escacs.cat. El local haurà d’estar adaptat. La FCE es reserva el dret de poder habilitar un local de joc.  

 

Lleida, 27 de febrer de 2024

Josep Brunet Martínez

Delegació Territorial de Lleida