ORGANITZACIÓ

La Federació Catalana d’Escacs - Delegació Territorial de Lleida i el Club d'Escacs Bellpuig

PARTICIPANTS

En el Campionat podran participar tots els esportistes de clubs pertanyents a la Delegació Territorial de Lleida i que tinguin llicència federativa en vigor per a la temporada 2022.

DIES DE JOC

 • Ronda 1 : 02/10/2022
 • Ronda 2 : 09/10/2022
 • Ronda 3 : 16/10/2022
 • Ronda 4 : 23/10/2022
 • Ronda 5 : 06/11/2022
 • Ronda 6 : 13/11/2022
 • Ronda 7 : 20/11/2022
 • Ronda 8 : 27/11/2022 

El Grup de Promoció només jugarà les quatre primeres rondes, del 2 al 23 d’octubre, amb partides de doble ronda. L’últim dia de joc es farà l’entrega de trofeus Promoció.

HORARIS

Les partides començaran els diumenges, a les 09:30h. Si passats 1 hora oficial de l’inici de la partida l’esportista no està present perdrà la partida.  

SEU DE JOC

Castell de bellpuig, baixos del castell 25250 Bellpuig (https://goo.gl/maps/EAmYyPhA148j8Nr4A)

SISTEMA DE JOC

Es jugarà pel sistema suís a 8 rondes mitjançant el programa SwissManager.

RITME DE JOC

Es jugarà a 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

El Grup de Promoció el ritme de joc serà 30’ + 30". (vàlid per ELO lentes)

AVALUACIÓ

El campionat es vàlid per a Elo Català i elo FIDE GRUP I i II

El campionat de Promoció és vàlid per Elo Català.

PUBLICACIÓ APARELLAMENTS

Els aparellaments podran consultar-se www.escacs.cat i chess-results.

GRUPS I TRAMS D'ELO

El campionat tindrà 3 grups amb 5 trams d’ELO:

 • GRUP I

El grup I és obert a tots els esportistes amb llicència de la FCE.

  • Tram A – Elo superior o igual a  2100
  • Tram B – Elo inferior a 2100 
 • GRUP II 

El grup II és obert a tots els esportistes amb llicència de la FCE i ELO Català inferior a 2.000.

  • Tram C – Elo 1900 a 1999      
  • Tram D – Elo 1800 a 1899      
  • Tram E – Elo inferior a 1800
 • GRUP III (Promoció)

El grup III és obert a tots els esportistes amb llicència de la FCE, de categoria: sub14, sub12, sub10 i sub8, i que tinguin un ELO Català inferior a 1.700. Exemple, un esportista sub-14 de 1800 no podrà jugar en aquest grup i un esportista sènior (major de 14 anys) no hi podrà jugar.

Els trams d’Elo es faran per elo Català

IMPORTANT: En el supòsit que algun dels 2 grups no arribi a 25 esportistes, es procedirà a fer un grup únic, mantenint els trams amb els respectius premis.

INSCRIPCIÓ

La inscripció s’haurà de fer abans del dijous, 29 de setembre, a les 22:00 h., a través del formulari. Tots els esportistes que s’inscriguin amb posterioritat no podran jugar fins la 2a ronda.

FORMULARI

El preu de la inscripció, grup I i II, serà variable en funció dels esportistes inscrits en un mateix club i es carregarà directament als clubs dels participants:

Grup I

 • De 1 a 3 jugadors: 20€ cada jugador.
 • De 4 a 6 jugadors: 17€ cada jugador.
 • De 7 a 10 jugadors: 14€ cada jugador.
 • De 11 a 20 jugadors: 12 € cada jugador.

Grup II

 • De 1 a 3 jugadors: 16 € cada jugador.
 • De 4 a 6 jugadors: 14 € cada jugador.
 • De 7 a 10 jugadors: 12€ cada jugador.
 • De 11 a 20 jugadors: 10 € cada jugador.

Grup III (Promoció)

 • 5 € cada jugador


PUBLICACIÓ PARTIDES

Es publicaran les 10 primeres partides de cada ronda del Grup I


PREMIS I TROFEUS

Els premis i trofeus s’entregaran el darrer dia de campionat desprès d’acabar la darrera ronda.

El grup de promoció els entregarem a la ronda 4.

Grup I

 • 1r classificat absolut: Trofeu i 350 €
 • 2n classificat absolut: Trofeu i 250 €
 • 3r classificat absolut: 200 €  
 • 1r classificat Tram B: Trofeu
 • 2n classificat Tram B : Trofeu

Grup II

 • 1r classificat absolut: Trofeu i 250 €
 • 2n classificat absolut: Trofeu i 200 €
 • 1r classificat Tram D: Trofeu
 • 2n classificat Tram D : Trofeu
 • 1r classificat Tram E: Trofeu
 • 2n classificat Tram E : Trofeu

Grup III (Promoció)

 • 1r classificat S14: Trofeu i Llibre Escacs
 • 2n classificat S14: Llibre Escacs
 • 3r classificat S14: Llibres Escacs
 • 1r classificat S12: Trofeu i Llibre Escacs
 • 2n classificat S12: Llibre Escacs
 • 3r classificat S12: Llibre Escacs
 • 1r classificat S10: Trofeu i Llibre Escacs
 • 2n classificat S10: Llibre Escacs
 • 3r classificat S10: Llibre Escacs
 • 1r classificat S8: Trofeu i Llibre Escacs
 • 2n classificat S8: Llibre Escacs
 • 3r classificat S8: Llibre Escacs


TROFEUS

 • Al millor jugador veterà de +50 i +65 anys.
 • Al segon millor veterà de +50 i +65 anys.

En el trofeu per als veterans: Prevaldrà la puntuació dels jugadors veterans del grup A, sempre hi quant la diferència de puntuació sigui mínima respecte els jugadors veterans del grup B. En cas que un jugador veterà del grup B faci una puntuació molt més elevada que els jugadors del grup A, el premi serà pel jugador del grup B.

 

EQUIPS

Hi haurà trofeus per als 2 millors equips de 4 jugadors sumant la puntuació de jugadors del mateix club (independent del grup). Els equips es formaran el primer dia.

Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retenció d’IRPF i es pagaran per transferència bancària al número de compte que indiqui el guanyador del premi.

Per poder cobrar el premi serà necessari:

 • Omplir i signar el model d'imprès federatiu per al pagament de premis per transferència bancària i enviar-ho amb signatura original o digital (no val escanejat) a la Federació.


DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran seran els següents:

 • Buchholz -1
 • Buchholz total
 • Sonneborn-Berger
 • Resultat particular dels escaquistes empatats
 • Nombre de partides guanyades

L'ordre dels tres primers sistemes de desempat se sortejarà a la darrera ronda. L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (C.04.5 General Handling Rules- FIDE Handbook.)


DESCANSOS

Els esportistes només podran demanar no ser aparellats un màxim de 2 rondes. En la ronda en què un esportista no és aparellat se li adjudicarà zero punts. Un esportista, per demanar no ser aparellat una ronda, ha de sol·licitar-ho a l'àrbitre abans d’acabar la sessió de la ronda anterior.

Si es vol demanar un bye a la primera ronda s'ha de fer mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat.


INCOMPAREIXENCES

Si un esportista comet una incompareixença injustificada serà eliminat del campionat.


TELEFONIA

Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, pel jugador comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador


NOTES IMPORTANTS:

 • L’àrbitre del campionat publicarà a la pàgina web de la Federació Catalana d’Escacs apartat de la Territorial de Lleida i a Chess-results, els inscrits el dimarts, 27 de setembre a les 22:00.. Els aparellaments de la ronda 1 es publicaran el divendres, 30 de setembre,  a les 22:00 hores.  La resta de rondes es publicarà l’aparellament els dilluns sobre les 20.00 h.
 • Les bases és podran modificar si la direcció ho considera oportú.
 • L’organització es reserva el dret de canviar el nº de rondes en funció del nombre d’esportistes inscrits.
 • Les partides no poden aplaçar-se, però sí avançar-se, sempre i quant ho autoritzi l’àrbitre.

ALTRES

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de l’esportista, d’aquestes bases. El protocol sanitari a seguir serà el PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1)

PUBLICITAT

Els participants, pel fet de inscriure's, autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment. En cas de no ser possible per algun motiu justificat, posar-se en contacte amb l'organització abans de l'inici del torneig.

Lleida, 8 de setembre de 2022