A- PROGRAMACIÓ DE TREBALL:

DIA

Dissabte dia 29 de Desembre

SESSIÓ 1

MATI

HORARI

9:30 a 13:30

 

B- TEMPORITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:

B.1-SESSIÓ DE MATI :

En la primera sessió la ponència serà a càrrec del GMInternacionalAndorraSr. Oscar de la Riva Aguado un jugador amb gran experiència a nivell competitiu com a nivelld’entrenador:

 • 9:30 a 9:45 : Arribada i presentació del primer contingut delclínic
  • 9:45 a 10:15 : Treball en conceptes tàctics del joc per detectar les oportunitats que és presenten en lapartida
  • 10:15 a 10:30 : DESCANS (ESMORZAR)
 • 10:30 a 11:15 : Treball en conceptes estratègics per saber detectar i aprofitar les petites avantatges que és presenten en eljoc
 • 11:15 a 12:15: Treball en conceptes teòrics : presentació d’una obertura per saber-la aprofitar en la temporada queresta
 • 12:15 a 13:30 : TORNEIG ENTRE ELSPARTICIPANTS

 

B.2- SESIÓ 2 : 16:00 a 19:30

DIA

Dissabte dia 29 de Desembre

SESSIÓ 2

TARDA

HORARI

16:00 a 20:10

 

La segona sessió de la ponència serà a càrrec del GM Internacional Sr Josep Oms i Pallise

 • 16:00 a 16:10 : Arribada i presentació del primer contingut delclínic
  • 16:10 a 16:55 : Treball en conceptes tàctics del joc per detectar les oportunitats que és presenten en lapartida
 • 16:55 a 17:10 :DESCANS
 • 17:10 a 17:55 : Treball en conceptes estratègics per saber detectar i aprofitar les petites avantatges que és presenten en eljoc
 • 17:55 a 18:10 :DESCANS
 • 18:10 a 19:10 : Treball en conceptes teòrics : presentació d’una obertura per saber-la aprofitar en la temporada queresta
 • 19:10 a 20:10 : TORNEIG ENTRE ELS PARTICIPANTS C- OBJECTIUS A TREBALLAR:

Els objectius a treballar en els següents conceptes que serien els següents :

C.1- CONCEPTES TÀCTICS :
 • Identificar els motius tàctics en lapartida
 • Millorar el càlcul de variants i conèixer els diversos patronstàctics
 
C.2-CONCEPTES ESTRATÈGICS :
 • Aprofitar les debilitats que és presenten en unapartida
 • Saber com desequilibrar unaposició
  • Treballar les entreguesposicionals
 
C.3- CONCEPTES OBERTURES :
 • Conèixer les possibles reaccions temàtiques de l’obertura ( cops al centre , atacs del flanc etc)
 • Saber quin tipus de finals podem arribar i com podem treureavantatge
  • Descobrir les subtileses de la variant i com poder-les aprofitar al nostre favor en la partida.

El cost dels clínics per als participants si participen en una o dues sessions serà el següent :

 • 20 Euros 1sessió
 • 30 Euros 2sessions

Les inscripcions les podeu realitzar o be per el nou correu:

O be al mòbils següents de contacte :

 • Santi Herreros 619829972 // Jordi Ferrer618165262

Indicant els vostres noms i també indicant en quin clínic participareu o si Participareu als dos

El pagament el podeu en metàl·lic el mateix dia del clínic