Els clubs de la Territorial de Lleida interessats en organitzar conjuntament amb la Delegació Territorial de Lleida la Festa lleidatana dels Escacs d’enguany i el Campionat de Lleida de Partides Ràpides Individuals, cal que presentin les seves propostes mitjançant un correu electrònic a federacio@escacs.cat abans del dia 3 de maig de 2015. Es valorarà les opcions presentades i en el termini d’una setmana es decidirà si s'accepta alguna de les propostes, obre un nou termini de licitació o l’organitza la pròpia Federació.

Els actes a organitzar conjuntament amb la FCE són els següents:

Dia 21/06/2015:

Campionat de Lleida de partides ràpides individuals. Horari de 9:30 a 14:00. Activitats paral·leles complementàries per acompanyants (visita turística guiada).

Dinar de germanor, capacitat mínima a partir de 100 persones. Horari de 14:30 a 18 hores.

Lliurament de premis de la temporada de les proves oficials de la Delegació Territorial de Lleida.

En les sol·licituds d’organització s’ha d’indicar: 

a) LOCAL DE JOC :

 1. Indicar si disposa d’aire condicionat.
 2. Indicar si disposa de connexió a internet de banda ample (ADSL).
 3. Indicar tipus de local: si és un pavelló, un club, un hotel o un local municipal o privat.
 4. Indicar els metres quadrats disponibles per a la competició.
 5. Indicar si el local de joc està adaptat per a persones amb discapacitat física.

b) RESTAURANT

Una proposta de dinar de germanor per al mateix diumenge en  el restaurant o càtering amb diferents alternatives i preus de menús. Indicar contacte amb els restaurants i si estan adaptats per a persones amb discapacitat física.

El club organitzador es farà càrrec de:

 1. Encarregar-se de recollir i tornar el material esportiu necessari per jugar amb les millors condicions possibles (rellotges i jocs).
 2. Encarregar-se del muntatge i desmuntatge de la sala o espai de joc. En cas de ser a l'aire lliure, tenir una opció per si la climatologia no ho permet.
 3. Facilitar a la FCE les propostes del menú i la coordinació amb el Restaurant.
 4. Convidar les autoritats locals al dinar coordinant-ho amb la Federació.

La Federació es farà càrrec de:

 1. Inscriure els comensals dels clubs
 2. Inscriure els participants del campionat de ràpides
 3. L'arbitratge del campionat de ràpides
 4. Fer arribar tots els trofeus, premis i guardons que s'han d'entregar al dinar
 5. Fer-se càrrec del pagament al restaurant

 Lleida, 25 de febrer de 2015.