Notes definitives de l'examen en convocatòria extraordinària del Curs de Monitor Federatiu online.

Gener 2021 - Barcelona-

Publicació de les notes del curs de Monitor Federatiu de Barcelona online.

 

  Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
 

Àrea de formació tècnica, tàctica i reglament 

Didàctica dels escacs  Àrea d’organització d’esdeveniments i competicions 
654-E   6 6,15
300-P   4,6 5,2
790-S 7,3 3,8  
662-R    7  
643-P   6,4  
141-K    5,7  
241-K   5,2  
713-G   5,2  
637-A   7,1