Enllaç amb la informació relativa als curso de Tècnic de nivell 1 en escacs:
 
 
Es publiquen conjuntament les 3 parts del curs (bloc comú, específic i pràctiques) perquè la normativa de l'Escola Catalana de l'Esport així ho requereix.
A la Federació Catalana d'Escacs us heu de matricular dels blocs específic i de pràctiques, mentre que del bloc comú us haureu de matricular i pagar a qualsevol dels cursos que fan als diferents centres de Catalunya autoritzats (no necessàriament el que surt publicat en aquesta convocatòria, podeu consultar l'enllaç que hi apareix per consultar-los, ja que en fan diversos al llarg de tot l'any. Recordeu que en el moment que hagueu de començar a fer les pràctiques haureu d'estar inscrits en un bloc comú).
Les inscripcions del bloc específic i les pràctiques s'acceptaran per rigorós ordre de recepció a la FCE, i tindran preferència les persones que ja van fer la preinscripció i la paga i senyal de 50€.
Tota la documentació original (fotocòpies compulsades) AIXÍ COM LA INSCRIPCIÓ AL CURS s’ha d’enviar a la Federació Catalana d’Escacs; la podeu portar personalment o per correu certificat.
Us recordem que per inscriure-s'hi, és necessari disposar de la llicència FEDA/FIDE i complir el requisit dels 1600 punts d’ELO FIDE.