Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica els/les àrbitres designats/des la següent prova oficial de la FCE.

 

Competició:

Campionat de Catalunya Actius d’Edats – Memorial David Garcia Ilundain

Lloc:

Sala Municipal de Corçà, 17121, Corçà, Girona

Dates:

10 de desembre de 2022

Places

Àrbitre Principal

Àrbitre Adjunt

Àrbitres Auxiliars

Luis Valle

Jesús Caballero

Èric Gatell

Altres licitacions

 

Altres Remarques

Es podrán incorporar altres àrbitres en funció de la participació.

 

Competició:

 Obert Memorial García Ilundain

Lloc:

 Seu de la FCE (Carrer Sant Adrià, 20 – Barcelona)

Dates:

 18 de desembre de 2022

Places

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Xavi Valios

Mireia Terrones

Altres licitacions

 Vicente Díez

 Joan Manel Marches

 Andrés Camilo Navarro

 Mireia Ramon

Oriol Saguillo

 Luis Enrique Valle

 

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament d'aquest.

 

Esparreguera, 5 de desembre de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.