ORGANITZACIÓ

Delegació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d’Escacs amb la col·laboració del club La Lira.


PARTICIPANTS

En el Campionat podran participar tots els esportistes de clubs pertanyents a la Delegació Territorial de Barcelona i que tinguin llicència federativa en vigor per a la temporada 2022.

DATES

 • Ronda 1 i 2: 13/11/2022
 • Ronda 3 i 4: 20/11/2022
 • Ronda 5 i 6: 27/11/2022 

HORARI

Diumenge a les 9:45h. La segona partida començarà 15m després de finalitzar la darrera partida.

LOCAL DE JOC

Club d’escacs La Lira, Carrer Abat Odó 22-24, Barcelona

GRUPS: 

Sub8 i sub10 fins a 1700 ELO Català

Sub12 i sub14 fins a 1700 ELO Català

*Límit d’esportistes entre els dos grups 71

RITME DE JOC

El ritme de joc serà de 30m+30s.

L'esportista que no es presenti durant els primers 30m de joc se li donarà la partida per perduda.

 
SISTEMA DE JOC I AVALUACIÓ

Es jugarà per sistema suís a 6 rondes.

L’emparellament s’efectuarà amb el programa Swiss-Manager.

El torneig és vàlid per a ELO CATALÀ.

RÀNQUING INICIAL

El rànquing inicial serà ordenat per ELO FCE

PREMIS

Per a cada categoria d’edat

 • Campió Trofeu
 • Subcampió Trofeu
 • 3er class Trofeu

Medalles per a tots els participants

Els premis s'atorgaran en finalitzar la darrera ronda.

DESEMPATS

 • Resultat particular
 • Buchholz -1 (ajustament FIDE C.05 oponent virtual)
 • Buchholz total (ajustament FIDE C.05 oponent virtual)
 • Progressiu acumulatiu
 • Sorteig

L’ordre del segon, tercer i quart desempat es sortejarà un cop acabada la darrera ronda.

DIRECTOR DEL TORNEIG

Sr.Ivan Marina de la Torre.

ÀRBITRE

El Sr. Joan Manel Marches Rios

PUBLICACIÓ EMPARELLAMENTS

Els emparellaments es faran públics els dimecres anteriors al desenvolupament de la ronda. Podran consultar-se a www.escacs.cat i chessresults.

DESCANSOS


Un esportista pot demanar com a màxim 2 byes de 0 punts. Els byes de 0 punts s'han de sol·licitar durant el torneig, abans d'acabar la ronda en curs a l'àrbitre de la seu de joc. Si es volen demanar byes per a la primera jornada s'ha de fer mitjançant correu electrònic al director del torneig 
imarina@escacs.catcom a molt tard el dimarts 8 de novembre.

En casos excepcionals el director del torneig pot donar byes de ½ punt en cas de coincidència amb altres proves oficials FCDE, FEDA o FIDE. S'hauran de sol·licitar un dia abans de la publicació dels emparellaments a imarina@escacs.cat

INCOMPAREIXENCES

L'esportista que no assisteixi a una ronda sense causa justificada, serà retirat del campionat.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el formulari d’inscripció. Qualsevol altre forma d’inscripció no serà vàlida.Els esportistes amb mobilitat reduïda ho hauran d’indicar al formulari.

Preu de les inscripcions:

 • General: 20€
 • Discapacitats: 10€.

El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés al compte de la FCE a La Caixa: ES89 2100 1033 3202 0013 0574 indicant Promoció + nom i cognoms de l’esportista.

El termini per a les inscripcions es tancarà el dia 9 de novembre de 2022 a les 19:00 hores. Passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

PROTOCOL COVID

El torneig es regirà en tot moment segons els protocols COVID vigents i definits per les autoritats sanitàries i la FCE.

MÒBILS

Els jugadors/es hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

DISPOSICIONS FINALS

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per la regulació de torneigs vàlids per ELO FIDE i Títols Internacionals i el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.

La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases.

PUBLICITAT           

Els participants, pel fet de inscriure's, autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment. En cas de no ser possible per algun motiu justificat, posar-se en contacte amb l'organització abans de l'inici del torneig.


Vilanova i la Geltrú, a 2 de setembre de 2022

Ivan Marina de la Torre

Delegat Territorial de Barcelona