TERMINI

El període de tramitació de les llicències 2024 començarà el dia 17 de novembre de 2023, llevat de les llicències de 16 mesos que es poden tramitar des del dia 1 de setembre de 2023. La data límit per canviar de club és el 7 de gener de 2024. El termini per tramitar les llicències del 2024 és el 7 de gener de 2024. Després d'aquesta data les llicències es podran tramitar igualment, però tindran un recàrrec de 5,00 € que s’afegirà al preu de la llicència. Aquest recàrrec no afecta les llicències de nova creació.

PAGAMENT

Per poder tramitar les llicències és obligatori el pagament del deute acumulat en el moment de fer la tramitació, en cas contrari, la tramitació no es podrà efectuar i aquesta funció del programa informàtic quedarà bloquejada. Els clubs podran consultar el seu estat comptable des del Portal de Gestió Administrativa. En cas de dificultats per al pagament caldrà posar-se en contacte amb la federació a través del seu correu  federacio@escacs.cat

El pagament es pot fer a qualsevol compte de la Federació: 

Banc de Sabadell:      ES33 0081 0191 9800 0132 5540 

La Caixa:                   ES28 2100 0804 3002 0084 8216 

BBVA:                       ES13 0182 0206 3702 0005 2858 

Encara que la funció de tramitació de llicències estigui bloquejada, el programa permet que els clubs puguin fer la preparació de les llicències i actualitzar les dades. 

PREUS DE LES LLICÈNCIES 2024

Els preus de les llicències queda de la següent manera:

LLICÈNCIES ESPORTISTES

TEMPORADA 2024

16 MESOS

Llicències sènior

40,00€ 

     52,00€ 

Llicències de gent gran (+65)

25,00€ 

36,00€ 

Llicències de jugadors S16

25,00€ 

36,00€ 

Llicències de jugadors S14

13,00€ 

19,00€ 

Llicències de jugadors S10

7,00€ 

10,00€ 

Llicències d’un dia

 

2,00€ (només per torneigs de ràpides llampec individuals) 

QUOTA

TEMPORADA 2024

Club

200,00€ 

      

LLICÈNCIES ÀRBITRES

TEMPORADA 2024

Llicències àrbitres

45,00€ 

 

LLICÈNCIES MONITORS

TEMPORADA 2024

Llicències monitors

37,00€ 

LLICÈNCIES ÀRBITRES (àmbit estatal subjectes al preu marcat per la FEDA)

Llicències àrbitres Internacionals, FIDE i Nacionals

98,00 € 

Llicències àrbitres Catalans + quota FEDA

98,00 € 

  

LLICÈNCIA D’ÀRBITRES

Els Àrbitres Catalans, si volen arbitrar com a Àrbitres principals un torneig vàlid per ELO FIDE, han de tenir la llicència d’àmbit estatal de 98 €. El conveni permet que àrbitres catalans arbitrin tornejos vàlids per ELO FIDE, amb les limitacions reglamentàries que comporta. Si no s’ha pagat la llicència de 98 € i es vol arbitrar un torneig vàlid per ELO FIDE més endavant, caldrà pagar la diferència. 

La llicència d'àrbitre caldrà tramitar-la abans de l’1 de març del 2024. Les llicències tramitades i/o pagades fora de termini tindran un 20% de recàrrec. 

Nota: Els preus de les llicències queden pendents de ratificació a l'assemblea de clubs de novembre, quan es presenti el projecte de pressupost de la temporada 2024. 

LLICÈNCIA DE MONITORS

Tots els monitors / entrenadors contractats per la FCE han d’estar obligatòriament en possessió d’aquesta llicència i està registrats en el ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya). 

La llicència de Monitor / Entrenador / Tècnic caldrà tramitar-la abans de l’1 de març del 2024. Les llicències tramitades i/o pagades fora de termini tindran un 20% de recàrrec. 

LLICÈNCIA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Els esportistes amb discapacitat del 33% o superior poden gaudir d'una llicència amb descompte del 50% del seu preu. Cal demanar-ho a la Federació abans del dia 31 de maig, presentant per correu electrònic un document que certifiqui la discapacitat. Aquest descompte tindrà efecte sobre les llicències de l’any natural.

RECÀRRECS

Els clubs que no hagin liquidat les llicències abans del 31 de març del 2024 tindran un recàrrec del 10% del total del muntant de les llicències tramitades fins aquell moment.

Nota: En cas de dificultats puntuals per pagar les llicències en la data límit del 31 de març del 2024, caldrà fer al·legacions per escrit abans d’aquesta data, a (federacio@escacs.cat), i el Departament de Tresoreria de la Federació resoldrà si són acceptades aquestes al·legacions. 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS CLUBS

A través de la gestió administrativa dels clubs, aquests hauran de tramitar les llicències d'esportistes. Caldrà, en cas que estiguin equivocades o que manquin dades, corregir, actualitzar i completar les dades de l'esportista, incloure la nacionalitat, el telèfon, correu electrònic, l’adreça o qualsevol altra dada que no estigui actualitzada o estigui equivocada. 

Les noves llicències o canvis de club, s'hauran de sol·licitar per Internet des del portal de Gestió Administrativa de cada club. Una vegada confirmades per part de la Federació Catalana quedaran tramitades de manera definitiva. 

Els clubs no hauran de presentar cap imprès de llicència, però hauran de tenir en el seu poder l’imprès de sol·licitud de llicència signat per cada esportista. Es pot reutilitzar l’imprès de sol·licitud de l’any anterior, fent firmar sota la nota -renovació 2024. 

OBLIGACIÓ D’INCORPORAR FOTO DEL DNI DE CADA ESPORTISTA I CORREU ELECTRÒNIC

Els clubs hauran de facilitar a la FCE una foto de la part davantera del DNI dels seus esportistes. Aquests documents (DNI/NIE o passaport) en format digital ho incorporaran els clubs a la fitxa de cada esportista obligatòriament per renovar o donar d'alta una llicència. Els documents DNI, i en el cas d’estrangers NIE o passaport, caldrà pujar-los a la fitxa que cada esportista té al portal de gestió del club. 

Serà obligatori omplir el camp "correu electrònic" de cada esportista per poder tramitar la llicència.  

NOTA IMPORTANT: Es demana l'actualització de telèfons i correus electrònics dels esportistes, que en molts casos estan incomplets o desfasats, així com els dels clubs i els  càrrecs de la Junta que hi apareixen.

Els clubs cedeixen les dades dels seus esportistes a la Federació Catalana d’Escacs, però aquesta no en farà cap mal us ni proporcionarà les dades a terceres persones. 

PUBLICITAT:

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.