Atès l’acord de Junta Directiva, la Federació Catalana d’Escacs organitza una cooperativa de material esportiu d’escacs on es recullin les necessitats de Clubs i Escoles per tal d’aconseguir el millor preu que ofereixin els proveïdors.

La comanda es farà de manera individualitzada pels clubs i escoles amb el preu i descomptes pactats entre Federació i proveïdor.

Serà el proveïdor l’encarregat de fer les trameses de material esportiu i les factures corresponents a petició dels clients (clubs i escoles).

El material inclou:

  • Rellotges Digitals DGT 2010: segons el preu acordat.
  • Altres tipus de rellotges: descompte segons el model.
  • Tauler de plàstic de competició: preu acordat.
  • Peces de plàstic de competició: a preu acordat.
  • Tauler de fusta: descompte segons model.
  • Peces de fusta: descompte segons model.
  • Taulers Murals: descompte segons model.
  • Altres materials d’Escacs: descompte segons model.

 

Formulari de les necessitats de material dels Clubs i Escoles.

 

Les peticions en aquest formulari són orientatives per conèixer el volum aproximat de les necessitats de material dels clubs i escoles. Un cop coneguts els preus acordats amb els proveïdors, caldrà fer les comandes definitives directament al proveïdor.

 

El període per omplir el formulari serà fins el dia 10 de desembre de 2021.

Barcelona, 15 de novembre de 2021