ORGANITZA  

La Federació Catalana d’Escacs.

DIES DE JOC

Per a la categoria sub-8, del 23 al 25 de març de 2013.

Per a la resta de categories (de sub-10 a sub-18) del 23 al 28 de març de 2013. 

PARTICIPACIÓ 

Poden participar esportistes amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els divuit anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en la present Circular.  

Tots els participants hauran de tenir assignat un Delegat/da que sigui el seu responsable durant la competició a tots els efectes. 

 El torneig es dividirà en sis categories:

 1. Categoria Sub-8, esportistes que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 2. Categoria Sub-10, esportistes que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 3. Categoria Sub-12, esportistes que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 4. Categoria Sub-14, esportistes que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 5. Categoria Sub-16, esportistes que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 6. Categoria Sub-18, esportistes que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

Els esportistes que vulguin participar han de complir els criteris de la circular EBA 2/2013

LOCAL DE JOC 

El campionat es celebrarà a la localitat de Vila-seca (La Pineda) a l’hotel **** Palas Pineda, carrer Muntanyals 5. 

LOCALITZACIÓ


Veure mapa més gran

Veure mapa més gran         

DIRECTOR DEL TORNEIG 

El Director del Torneig serà el senyor Jordi Capellades. 

SISTEMA DE JOC

El campionat es jugarà per Sistema Suís a un màxim de nou rondes a cada categoria, llevat de la categoria sub-8 que es faran un màxim de set rondes.

L’organització es reserva el dret de reduir el número de rondes un cop es conegui el número d’inscrits final de cada categoria.

Els aparellaments es realitzaran amb l'ajuda del programa SWISSMANAGER. Només s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats durant una hora des de la publicació dels mateixos.

L’esportista que no es presenti a la primera ronda restarà eliminat de la competició. 

L’esportista que no es presenti a una ronda de joc sense causa justificada no tornarà a ser aparellat.  

No es permetrà que un esportista sol·liciti no ser aparellat, llevat de causa justificada. 

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’inici establert de la ronda. 

La prova serà avaluada per ELO FIDE,FEDA i per ELO Català a totes les categories, excepte la categoria sub-8, que valdrà només per elo català.

TAULES

No es podrà proposar o acceptar una oferta de taules abans de la jugada 30 sense el permís de l’àrbitre (Una reclamació de taules d’acord amb els art. 9.2, 9.3 ó 10.2 de les Lleis dels Escacs de la FIDE tindrà la consideració d’oferta de taules).  

RITME DE JOC

El ritme de joc de les partides a la categoria sub-8 serà de 40 minuts + 10 segons per jugador. Serà obligatori anotar tota la partida fins que a l’esportista li restin menys de 5 minuts. 

Per contra, a la resta de categories serà de 90 minuts per jugador més 30 segons d’increment per jugada. 

CALENDARI DE COMPETICIÓ

Per a la categoria sub-8:

Dissabte 23 de març:

 • Reunió de Delegats a les 12:00 hores. La reunió es farà a la Sala Milos.
 • 1a Ronda a les 16:00 hores
 • 2a Ronda a les 18:30 hores

 Diumenge 24 de març:

 • 3a Ronda a les 09:30 hores 
 • 4a Ronda a les 11:30 hores
 • 5a Ronda a les 16:30 hores

 Dilluns, 25 de març:

 • 6a Ronda a les 09:00 hores
 • 7a Ronda a les 11:00 hores

La Cloenda tindrà lloc a les 13:30 hores 

Per a la resta de categories (De Sub-10 a Sub-18):

Dissabte 23 de març

 • Reunió de Delegats a les 12:00 hores. La reunió es farà a la Sala Milos.
 • 1a Ronda a les 16:00 hores  

Diumenge 24 de març

 • 2a  Ronda a les 09:30 hores
 • 3a   Ronda a les 16:00 hores

Dilluns 25 de març

 • 4a Ronda a les 09:30 hores
 • 5a  Ronda a les 16:00 hores  

Dimarts 26 de març

 • 6a Ronda a les 09:30 hores
 • TARDA DE DESCANS

Dimecres 27 de març

 • 7a Ronda a les 09:30 hores 
 • 8a Ronda a les 16:00 hores

Dijous 28 de març

 • 9a Ronda a les 09:00 hores

La Cloenda tindrà lloc a les 15:30 hores 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions dels esportistes s’hauran de formalitzar en el portal web d'inscripcions del Campionat d’edats de sub-8 a sub-18 abans del dissabte, dia 9 de març de 2013, a les 17:00 hores. L’imprès d’inscripció s’ha d’omplir un cop feta la reserva, amb totes les dades que es demanen, incloent-hi el número de reserva.  

La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.  

La FCE publicarà la llista provisional de participants inscrits el divendres, 15 de març, a les 17:00 hores.  

S’admetran reclamacions fins el dilluns, 18 de març, a les 13:00 hores.

El dimarts, 19 de març, a les 13:00 hores es publicarà el rànquing definitiu de cada categoria.

Els aparellaments de la 1a ronda de joc es publicaran el dimecres, dia 20 de març, a les 17 hores. 

PARTICIPANTS 

Els esportistes classificats amb percentatge de classificació han de confirmar la seva participació omplint el formulari d’inscripció abans del divendres, dia 9 de març, a les 19 hores. En cas de no rebre la confirmació, s’entén que renuncia a la seva plaça. 

A la web de la final http://www.escacs.cat/competicio/escacs-base es poden consultar les classificacions i els percentatges de totes les fases prèvies. 

LES RESERVES SÓN LIMITADES I PER ORDRE DE RESERVA

Enllaç a les reserves

Enllaç a la inscripció

Modalitats de pagament en habitacions dobles, triples i quàdruples en categories de sub-10 a sub-18:

 • Esportistes amb percentatge de classificació: els que tenen el 100 % de la classificació, aniran amb les despeses d’allotjament i d’inscripció pagades en una habitació mínima per a dues persones. Els participants que tenen un percentatge diferent hauran de pagar la part proporcional que correspongui.  
 • Esportistes no classificats:  
  • Resta de categories: Allotjament a l’hotel Palas Pineda (entrada per dinar dia 23 de març i sortida després de dinar dia 28 de març) 228 € (inscripció inclosa)
  • Categoria sub-18: Allotjament a l’hotel Palas Pineda (entrada per dinar dia 23 de març i sortida després de dinar dia 28 de març) 233 € (inscripció i taxa turística inclosa).

Modalitat de pagament en habitacions dobles, triples i quàdruples per a la categoria de sub-8:

 • Esportistes amb percentatge de classificació: els que tenen el 100 % de la classificació, aniran amb les despeses d’allotjament i d’inscripció pagades en una habitació mínima per a dues persones. Els participants que tenen un percentatge diferent hauran de pagar la part proporcional que correspongui.  
 • Esportistes no classificats:  
  • Categoria sub-8: Allotjament a l’hotel Palas Pineda (entrada per dinar dia 23 de març i sortida després d’esmorzar el dia 25 de març) 95 € (inscripció inclosa)

Els esportistes que no s’allotgin a l’hotel i no hagin fet la reserva a través de la FCE hauran de fer el pagament de la inscripció per poder participar a la final:

 • esportistes (categories sub-10 a sub-18) amb percentatge de classificació: 20 €
 • esportistes (categories sub-10 a sub-18) sense percentatge de classificació: 60 €
 • esportistes (categoria sub-8) amb percentatge de classificació: 10 €
 • esportistes (categoria sub-8) sense percentatge de classificació: 30 €

 

(*) Els esportistes classificats que no s’allotgin a l’hotel no han de fer pagament de la inscripció.

Delegats/des de les categories sub-10 a sub-18: obligatori allotjament a l’hotel on estiguin allotjats els esportistes al seu càrrec (Hotel Palas Pineda) (entrada per dinar dia 23 de març i sortida després de dinar dia 28 de març): 233 €. (taxa turística inclosa)

Delegats/des de la categoria sub-8: obligatori allotjament a l’hotel on estiguin allotjats els esportistes al seu càrrec (Hotel Palas Pineda) (entrada per dinar dia 23 de març i sortida després d’esmorzar dia 25 de març): 100 €. (taxa turística inclosa)

El delegat/da que tingui assignat un o més participants classificats gaudirà del 10 % de descompte per participant sobre el preu total. El delegat només pot tenir un màxim de 5 jugadors al seu càrrec.

Participant classificat amb plaça classificatòria

10% de descompte per al delegat

Participant sense percentatge de classificació

No hi ha descompte per al delegat

Els participants majors d’edat, no caldrà que tinguin un delegat/da assignat, però hauran d’acceptar el règim disciplinari i horaris d’aquest campionat durant i fora de la competició.  

RÈGIM DISCIPLINARI 

Els articles del règim disciplinari són:

 1. A les nits, entrar a l’hotel abans de l’una de la nit.
 2. No fer soroll ni gresca a les habitacions.
 3. No portar alcohol a les habitacions.
 4. Respectar la resta d’allotjats a l’hotel
 5. Respectar el material federatiu i el mobiliari de l’Hotel. En cas de desperfectes, es farà abonar la quantitat al jugador/a o jugadors implicats, a més de ser possible motiu d’expulsió.
 6. No ser avisat per la Direcció de l’hotel ni pel Director del torneig o delegat Federatiu.

En cas d’incompliment del règim disciplinari per part dels esportistes, l’organització podrà expulsar-los de la competició.

Acompanyants:

Modalitats de pagament a l’Hotel Palas Pineda**** en habitacions individuals, dobles, triples i quàdruples (4 llits en habitació estàndard), apartaments (per a 4 o més persones si es té disponibilitat) i dúplexs (per a 5 o més persones si es té disponibilitat).

En cap cas s’atorgarà un apartament o dúplex a les reserves de les habitacions quàdruples (es podrà fer el canvi amb el recàrrec del 15 % per persona de l’habitació).

Els preus són per persona:

 • Allotjament per a les categories sub-10 a sub-18: entrada per dinar dia 23 de març i sortida després de dinar dia 28 de març: 233 € (taxa turística inclosa) (menors de 6 anys no participant 175 €).
 • Allotjament de cap de setmana: entrada per dinar dia 23 de març i sortida després de dinar dia 24 de març: 61 €. (taxa turística inclosa)
 • Allotjament per a la categoria sub-8: entrada per dinar dia 23 de març i sortida després d’esmorzar el dia 25 de març: 100 €. (taxa turística inclosa)

***Els acompanyants podran fer les reserves a l’enllaç de la FCE com a data límit el dimarts, 12 de març, a les 18:00 hores. La FCE garanteix que disposarà de places d’allotjament fins el dimarts, 12 de març, o fins esgotar existències.

Per a tots aquells esportistes, delegats o acompanyants que efectuïn reserva passat el dia 12 de març, en cas d’haver habitacions disponibles, tindran un recàrrec de 15% per persona. Igualment, a qualsevol canvi que es realitzi d’una reserva abans de 48 hores d’entrada a l’hotel o es faci un canvi directament els dies de torneig tindrà un recàrrec de 15 %

Les taxes implantades per la Generalitat de Catalunya en el 2012 són per als allotjats a l’hotel per persona i nit. Estan exemptes les persones d’edat igual o inferior a setze anys.

Qualsevol modalitat d’allotjament que suposi reserva d’habitació individual tindrà un suplement de 20 € per cada pernoctació.

IMPORTANT: Els delegats i tots els acompanyants allotjats a l'hotel també han d’omplir els formularis que trobaran en el mateix portal.  

IMPORTANT: Per fer la reserva de les habitacions, sigui participant (classificat o no), delegat o acompanyant,  ha de dirigir-se al portal web de reserves del Campionat d’edats de sub-8 a sub-18 i introduir les dates i l’habitació que desitja. Un cop s’ha realitzat la reserva i introduït tots els noms de les persones de l’habitació, s’ha de clicar a “comprar”. Apareixerà un document que heu d’imprimir. La reserva quedarà acceptada en el moment de fer el pagament. 

 Si voleu seguir reservant heu de clicar a “continuar reservant”. Haureu de seguir els mateixos passos que la reserva anterior. 

En el cas que l’habitació canviï de número de persones, s’ha de sol·licitar per e-mail a  catalunyaedats@escacs.cat una habitació per al número màxim de persones i, a observacions, anotar a quina quantitat es reduirà la resta de dies.   

El preu que es reflexa a l’imprès de la reserva NO CONFIRMADA no és vàlid. En pocs dies, rebreu un correu electrònic amb la quantitat a abonar. 

MANUAL 

El pagament es podrà fer de la següent forma: 

 • A la seu social de la Federació Catalana d’Escacs   
 • Per transferència bancària al compte de la Caixa 2100 0429 61 0200128214 indicant número de reserva o bé el nom i cognoms del participant + la categoria o bé el nom i cognoms del Delegat + delegat o bé el nom i cognoms de l’acompanyant + acompanyant.  

NOTA: El participant que no hagi fet el pagament abans del tancament de la inscripció no apareixerà a la llista d’inscrits.  

DESEMPATS

Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

 • Buchholz -1 (amb ajustament FIDE)
 • Buchholz Total (amb ajustament FIDE)
 • Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE)
 • Progressiu fins a les últimes conseqüències

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General Handling Rules – FIDE Handbook]. Aquest es calcula de la següent forma: 

Si un participant no ha disputat una o més partides; a efectes de desempat es considerarà que a totes elles l’esportista ha jugat contra un oponent virtual.  

 1. Els punts de l’oponent virtual per aquella partida es calcularan com la suma de:

a)    Els punts de l’esportista a l’inici de la ronda de la partida no jugada.

b)    El resultat que ha obtingut l’adversari de l’esportista a la partida no jugada.

c)    Mig punt més per cadascuna de les rondes restants. 

 1. Pels adversaris del participant, l’oponent virtual tindrà la meitat de punts possibles a la competició.

COMITÈ DE COMPETICIÓ 

Abans de l’inici de la primera ronda s’haurà de constituir un Comitè de Competició format pel Director del Torneig i quatre delegats, un de cada Delegació i, sempre que sigui possible, que estiguin en actiu com a àrbitres segons les directrius del CTAC (Comitè Tècnic d’Àrbitres de Catalunya). 

No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin un quart d’hora després de la finalització de la ronda. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit a l’àrbitre del torneig. 

DELEGATS 

El Delegat/da és el responsable de l’esportista durant tota la competició a tots els efectes. És obligatori que el Delegat/da sigui major d’edat.

Un Delegat/da es pot fer responsable de cinc jugadors com a màxim. Per ser Delegat/da és obligatori allotjar-se a l’hotel on estiguin els esportistes al seu càrrec.

És imprescindible que el Delegat/da s’acrediti a la reunió de Delegats que tindrà lloc el dissabte, 23 de març a l’Hotel Palas Pineda a les 12:00 hores, on se li atorgarà una credencial que haurà de portar visible durant la ronda de joc.  

Nombre màxim d'acreditacions que es repartiran per club, segons nombre de jugadors participants

NÚMERO DE JUGADORS

DELEGATS

1-3

1

4-6

2

7-9

3

10-12

4

L’organització de la competició es reserva el dret d’acceptar la inscripció d’un Delegat/da en aquesta competició. 

ACCÉS A LA SALA DE JOC  

L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda. 

Els delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc. 

Els participants que hagin d’abandonar la zona de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral. 

Els esportistes, un cop finalitzada la seva partida, hauran d’abandonar la sala de joc.

PREMIS 

El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya de la seva categoria i només el 1r classificat es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent (el campió de la categoria sub-18 només si repeteix categoria).

Trofeu per als cinc primers classificats de cada categoria.

FEMENÍ

La primera noia classificada de sub-14, sub-16 i sub-18 estaran convidades a participar en el matx Intergeneracional del proper 1 de maig.

PREMI CIRCUIT

El primer noi i la primera noia classificada de totes les categories, tindran la inscripció gratuïta en els torneigs de ritme tradicional del X Circuit Català d’Oberts Internacionals.

PREMI PER EQUIPS  

Hi haurà dos premis: 

a)  El premi per a les categories sub-10 i sub-12 que es dirà Copa Promoció.

Opten a aquest premi els clubs que tinguin un mínim de 3 participants, indistintament de la categoria. 

b) El premi per a les categories sub-14, sub-16 i sub-18 que es dirà Memorial Jordi Puig. 

Opten a aquest premi els clubs que tinguin un mínim de 3 participants, indistintament de la categoria. 

En cadascun dels premis per equips, puntuen les tres millors classificacions d’esportistes del mateix club, independentment de la categoria (SUB-10 i SUB-12 en la Copa Promoció i SUB-14, SUB-16 i SUB-18 en el Jordi Puig). El club que obtingui menys punts sumant la classificació general de tres dels seus esportistes obtindrà el guardó.  

S’atorgarà trofeu i tres medalles a cadascun dels tres primers clubs participants.  

Si dos clubs empaten a punts sumant les classificacions dels seus tres millors participants el sistema de desempat serà la suma de punts d’aquests tres esportistes i si continua l’empat guanyarà el desempat el club que tingui el participant que hagi fet més punts, després el segon i després el tercer, finalment, si continua l’empat es resoldrà sumant els punts de la classificació de la ronda anterior. 

CRITERIS CLASSIFICACIÓ PER AL  CAMPIONAT D’ESPANYA INDIVIDUAL SUB-8 A SUB-18 

El campió i la campiona de la categoria sub-8 tindran una ajuda del 100% de l’ajut al transport (quantitat màxima que es publicarà a la circular relacionada amb el Campionat d’Espanya) per a la participació en el Campionat d’Espanya SUB-8. Els dos següents millors classificats rebràn una ajuda del 50% de l’ajut al transport (quantitat màxima que es publicarà a la circular relacionada amb el Campionat d’Espanya) per a la participació en el Campionat d’Espanya SUB-8.

Per a la resta de categories, el primer classificat i la primera jugadora classificada tindran una ajuda del 100% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE i un ajut al transport (quantitat màxima que es publicarà a la circular relacionada amb el Campionat d’Espanya) pel Campionat de la seva categoria. En el cas de l’obtenció del 100 % per a la jugadora, aquesta caldrà que s’hagi classificat entre les 10 primeres posicions de la classificació general. En el cas que quedi entre la posició 11 i 15 de la classificació general tindrà una subvenció del 50 % i posterior en aquesta posició no rebria cap ajuda.

El segon, tercer i quart classificat rebran una ajuda del 50% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE i un ajut al transport (quantitat màxima que es publicarà a la circular relacionada amb el Campionat d’Espanya) de la participació en el Campionat de la seva categoria. 

La segona jugadora classificada rebrà una ajuda del 50% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE i un ajut al transport (quantitat màxima que es publicarà a la circular relacionada amb el Campionat d’Espanya) pel Campionat de la seva categoria sempre que quedi entre els 15 primers de la general. Si queda en una posició posterior, no rebria cap ajuda.

En cas que una jugadora quedi entre els 4 primers de la general, la seva plaça passaria íntegre al següent classificat de la general. En cas que una jugadora perdi percentatge parcial o complert de la seva plaça, aquestes places quedarien desertes i no es reassignarien.

PARTICIPACIÓ EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-8 A SUB-18 

La Federació Catalana d’Escacs només admetrà la inscripció per participar en els campionats d’Espanya individual Sub-8 a Sub-18 dels esportistes que acompleixin algun del següents criteris: 

a)  A la categoria sub-8 i sub-10: haver participat en la Final de Catalunya d’edats

b)  A la categoria sub-12: haver participat en la Final de  Catalunya d’edats i haver assolit la meitat dels punts per als nois i mig punt menys del 50 % per a les noies.

c)  A les categories Sub-14, Sub-16 i Sub-18: haver participat en la Final de Catalunya d’edats i haver assolit:

8 rondes

9 rondes

Nois

5 punts

5,5 punts

Noies

4,5 punts

5 punts

 d)  El jugador que estigui dins dels quinze primers d’elo català de la categoria que vulgui participar i la jugadora que estigui dins de les cinc primeres noies d’elo català de la categoria que vulgui participar.

e)  Haver quedat entre els vint primers classificats del Campionat d’Espanya Sub-10 a Sub-18 de l’edició anterior.

f)   Els esportistes que assoleixin mèrits esportius reconeguts per la FCE.

CRITERIS CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA DE LA JUVENTUD 

El primer classificat i la primera classificada del Campionat de Catalunya sub-14 seran integrants de l’equip d’aquesta categoria que participi en el Campionat, sempre que l’organitzi i la Generalitat es faci càrrec.

ACTIVITATS DE LLEURE 

Trobareu més informació a la pàgina web http://www.escacs.cat/competicio/escacs-base

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR. 

Tots els premis de classificació per a futurs campionats (el de Catalunya, d’Espanya i Absolut) estan condicionats als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades de la Generalitat de Catalunya.

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats, l’acceptació d’aquesta Circular. 

L’organització de la competició es reserva el dret de publicar fotografies i/o vídeos dels participants en els mitjans de comunicació.  

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE, FEDA i FIDE.   

15 febrer 2013