Un total  de 104 escoles catalanes -cap d'Osona i el Ripolles- han indos els escacs coma eina educativa en horari lectiu  deis alumnes de Primaria. El projecte es
diu "Escacs a l'escola" i els objectius que persegueix són exercitar la memoria, aprendre a resoldre problemes i aprendre decisions, treballar la capacitat de concentració i en la part més teorica s'estudien les diferents tipologies de textos  o conceptes matematics. Tot aixo a banda d'aprendre el moviment de les peces i les normes  basi­ques d'aquest joc.
A primer  de Primaria es treballen una hora a la setmana de gener a juny, a 2n es fa una hora setmanal durant tot el curs i en els cursos deis cicles mitja i superior
(de 3r a 6e) s'imparteix una hora quinzenal a lllarg de tot el curs escolar. Els centres educatius aniran incorporant els escacs al seu horari en els propers anys de forma  progressiva.
La iniciativa, impulsada pel Departament d'Ensenya­ment, la Federació Catalana d'Escacs i les universitats de Girona i Lleida, va engegar el curs passat a 11 escotes cata­lanes. A través d'un estudies va comprovar que els estudi­ants que havien  participat al projecte  havien  millorat tant en el camp matematic com en ellingüístic.

(Publicat a El Nou 9 (Ripollet i Osona) el dia 25 d'abril de 2014