REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE). per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del president del C.E.E. Espluguenc.

VIST, la resposta de la Comissió Esportiva.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El president del CEE Espluguenc reclama en què no està d’acord amb la resposta de la Comissió Esportiva de la FCE, quan li denega que un torneig obert sigui avaluat per elo català si té menys de 25 jugadors.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament General de Competicions de la Federació

Secció 3. Requisits dels torneigs organitzats mitjançant el sistema suís d’aparellament

Article 5

5.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 25 jugadors.

3. CONSIDERACIONS

La negativa a avaluar, per elo català, el torneig de referència s’ajusta a la normativa actual i la resposta de la Comissió Esportiva de la FCE s’ajusta a dret.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la reclamació del president del C.E.E. Espluguenc.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 26 d’octubre de 2022