Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20 de Barcelona, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l'informe del retransmissor de les partides de la ronda 2 de la Lliga Catalana a la Divisió d'Honor i la posterior rectificació del seu contingut.

VIST, les reclamacions dels clubs afectats per les sancions imposades per manca de comunicació de resultats, durant la segona ronda de la Lliga Catalana a la Divisió d'Honor.

Per la present resolució s’acorda:

Anul•lar les sancions imposades als clubs : Sant Josep de Badalona, Foment Martinenc, i SCC de Sabadell.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel•lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
 Barcelona, 05  de febrer de 2015