REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 29/01/2015, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit de la Lliga Catalana, corresponent a la Primera Divisió, ronda 1, entre els equips: SCC Sabadell B - Sant Feliu, amb el resultat de 5 a 5. El club local va alinear al jugador Luis Alberto Rojas Keim que és el número 11 de la Llista d'ordre de forces del club i el número 9 de la llista del plantell de 17 jugadors per disputar la categoria de Divisió d'Honor.

ATÈS, el que diu el Reglament de la Lliga Catalana de la FCE:

Article 12
12.1 ...També es consideraran titulars del primer equip (A) els 10 primers jugadors presentats al llistat de forces de Divisió d’Honor del plantell de 17 jugadors i no podran jugar a l’equip B.
12.4 Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces.
12.6 Qualsevol infracció d’aquest apartat serà considerada Alineació Indeguda.
La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

1. Donar per perdut el punt global del partit al club SCC Sabadell per alineació indeguda del jugador Luís Rojas Keim.
2. El resultat del partit serà SCC Sabadell B 0 – Sant Feliu 10.
3. Les partides comptaran per elo amb el resultat real del matx.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE


Barcelona, 30 de gener de 2015