Publicació de l'acord pres pel Tribunal Català de l'Esport en relació al recurs presentat per Carlos Salgado Allaria a aquest tribunal contra la resolució del Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs 08/2013