REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 19 hores del dia 26  de febrer de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i 

 

VIST,  la resolució del Comitè de Competició de la FCE i l’escrit d’apel·lació de José Luís Ayala on indica que  el director del II Torneig Open de Nadal de Sants-Monjuic, el Sr. Juan Manuel Sanchez, va dir que el Sr. Ayala “havia faltat al respecte a l’organització i que no mereixia el premi”

 

Referent a la presumpta indefensió del reclamant per defectes en la tramitació de l’expedient per part del Comitè de Competició de la FCE cal dir:

 

Primer: La notificació del Comitè de Competició va ser retornada de correus, però va ser posteriorment entregada en pròpia ma al Sr. Jose Luís Ayala. Com que el temps per recórrer no comptava des de la publicació de la resolució del Comitè de Competició en la pàgina web de la FCE, sinó a partir de la fefaent confirmació de què la resolució havia arribat a mans dels interessats en cap moment ha existit indefensió, ni s’han vist mermats els drets del reclamant..

 

Segon: El fet que el Comitè de Competició hagi donat més dies per recórrer del que diu la pròpia legislació federativa no és motiu d’indefensió sinó tot el contrari.

 

En relació a la infracció del Codi étic de la FIDE i el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE cal dir:

 

  1. El fet que l’organitzador d’un torneig realitzi una pública recriminació, a un dels participants, un cop finalitzat el Torneig, tot i que no sigui el moment ni la manera més adient per fer-ho, no es pot considerar com un insult, ni com un abús d’autoritat, ni incompleix cap normativa federativa.

  1. D’altra banda, el Sr. Ayala no presenta cap prova sobre tot allò que relata en els seus escrits però, a més, aquest Comitè no considera que ha d’entrar en el fons de la qüestió perquè no es tracta d’un tema federatiu. Si el Sr. Ayala creu que s’ha danyat la seva honorabilitat per les manifestacions públiques d’una persona, aquest Comitè d’Apel.lació de la FCE considera que els recursos i reclamacions no corresponen a l’àmbit federatiu-esportiu sinó que haurien de ser tractats, en tot cas, pels tribunals ordinaris de justícia.

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició de la FCE i arxivar les diligencies. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FCE

Barcelona, 26 de febrer de 2007