REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11  hores del dia 7 de maig de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Piera i Gavà B de la Final Catalana de Segona Categoria del Campionat de Catalunya per Equips on el jugadors Juan Pacheco del Gavà denuncia que al seu contrincant Pere Esteve li han dit una jugada. El jugador del Piera ho nega.

  

Per la present resolució s’acorda:

 

No acceptar la reclamació del club Gavà per falta de proves.

 

El resultat de l’encontre serà per tant:

 

Piera 4 –  Gavà B 4

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona,  7 de maig de 2007