REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12  hores del dia 21 de març de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Cooperativa Molí Nou i l’Ateneu Barcelonès de la ronda 8 del Campionat de Catalunya per Equips de Primera Categoria de Barcelona, on al jugador  Gomila li sona el mòbil i el contesta en la sala de joc .

 

ATÈS, el que diu la circular 19/2006 i  62 /2006 de la FCE

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Sancionar al Sr. Gomila amb la pèrdua del punt de la seva partida per contestar el mòbil en la sala de joc.

 

El resultat de l’encontre serà per tant:

 

Cooperativa Molí Nou 4,5 – Ateneu Barcelonès 3,5

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona,  22 de març de 2007