REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11  hores del dia 14 de març de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Vilasanés i Colmena B de la ronda 7 del Campionat de Catalunya per Equips de Primera Categoria de Barcelona, on al jugador de la Colmena Rashe Minhaz li sona el mòbil i el seu adversari deixar de jugar i reclama el punt de la partida.

 

ATÈS, el que diu la circular 19/2006 i  62 /2006 de la FCE

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

  1. Advertir el jugador Marc Rashed Minhaz que en cas de reincidència podria ser inhabilitat o castigat amb el punt de la partida.

  2. Amonestar el delegat del Vilassanés Sr. Aragonés ja que no te potestat per adjudicar partides. En cas de no posar-se d’acord els delegats la partida s’ha de continuar sub-condicione. (Veure el Reglament General de la Federació Catalana d’Escacs Art. 3 Funcions del Delegat i Article 7 joc subcondicione).

  3. Donar per guanyada la partida a Rashed Mihaz de la Colmena perquè el seu adversari es va negar a continuar subcondiciones i no tenia raó en la seva reclamació.

  4. El resultat final del matx és Vilasanes 4,5 – Colmena 2,5

  

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona,  14 de març de 2007