REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 17  hores del dia 7 de març de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Arenyenc i Sant Andreu B de la ronda 6 del Campionat de Catalunya per Equips de Preferent de Barcelona, on al jugador Marc Iglesias del Arenyenc li sona el mòbil.

 

ATÈS, el que diu la circular 19/2006 i  62 /2006 de la FCE

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Advertir el jugador Marc Iglesias que en cas de reincidència podria ser inhabilitat o castigat amb el punt de la partida.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona,  7 de març de 2007