REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 18  hores del dia 21 de febrer de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Barad – Lliça d’Amunt de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips de Tercera Categoria, on el jugador 36 de la llista del Barad es alineat per davant del 35.

 

VIST, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu article 7.2

 

En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix).

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Donar per perdut el punt global del matx a l’equip del Barad C per alineació indeguda.

 

El resultat final del matx és el següent:

 

Barad C 0  – Lliça d’Amunt 4

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 21 de febrer de 2007