REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 10,30 hores del dia 31 de gener de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoría Preferent de Lleida de la ronda 1 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Geva-CEA “B” i el Pardinyes..

 

ATÈS, el que diu la circular 19/2006 i  62 /2006 de la FCE

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Donar per perduda la partida al jugador Josep M. Gorgues del GEVA-CEA B ja que li va sonar el mòbil en dos ocasions i el va contestar. Advertir al Sr. Josep M. Gorgues que pot ser sancionat amb inhabilitació en cas de reincidència.

 

El resultat del matx per tant queda de la següent forma:

 

GEVA-CEA B 3 – Pardinyes 7

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.


EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona, 31 de gener de 2007