REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 27 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Preferent de Tarragona de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Cambrils i el Constantí, on l’equip visitant reclama que un dels jugadors del Cambrils feia el moviment amb diferent mà de la que  premia el rellotges i també que un jugador del seu equip li va fer un comentari en veu baixa mentre li tocava jugar.

 

VIST, la resolució del Comitè de Competició relatiu a l’esmentat matx.

 

VIST, la carta d’apel.lació del jugador Julio Bascuas del C.E. Constatí.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius:

 

Totes les irregularitats que indica el Sr. Julio Bascuas en el seu escrit no són motiu suficient per modificar la resolució del Comitè de Competició que ha actuat en tot moment d’acord a la Reglamentació vigent.

 

El resultat final del matx que no es modifica és el següent:

 

Cambrils 6 – Constantí 4

 

Les partides comptabilitzaran per elo amb el resultat que es va produir realment al matx.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FCE 

Barcelona,  28 de febrer de 2008