REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 4 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit  Mollet B- Badia de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips de categoria Segona Territorial, on el jugador Segarra del Badia reclama que el seu adversari Amores del Mollet ha tocat una peça. La partida continua sub-condicione i acaba amb la victòria del jugador del Mollet.

 

ATÈS, el que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

 

Exceptuant el que preveu l'Article 4.2, si el jugador que està en joc toca deliberadament sobre el tauler:

a. una o més peces pròpies, ha de moure la primera peça tocada que es pugui moure; o

b. una o més peces de l'adversari, ha de capturar la primera peça tocada que pugui ser capturada;

 

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Donar per perduda la partida al jugador Amores (Mollet) que va tocar una peça de l’adversari i després no la va voler capturar.

Advertir al jugador Amores (Mollet) que aquest és un comportament antiesportiu i que podria ser sancionat més greument en cas de reincidència.

 

El resultat del matx queda:

 

Mollet B 5  – Badia  3

 

Aquest Comitè recorda:

a) Davant una reclamació al Comitè de Competició s’han d’adjuntar sempre els originals de les planilles.

b) Quan un jugador fa una reclamació pot aturar el rellotge per realitzar aquesta reclamació.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 4 de febrer de 2010

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 4 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit Abrera contra el Collblanc-Aurora B de la ronda 1 del Campionat de Catalunya per Equips de categoria Segona Territorial, i l’acta del matx Esplugues C - Collblanc-Aurora C de Tercera Territorial també de la ronda 1, on el jugador Manuel Domenech està alineat en ambdues actes

 

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips

 

Art. 71... Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre  per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Considerar que els dos partits van ser perduts pel Collblanc-Aurora per alineació indeguda.

 

Els resultats dels matxs queden:

 

Abrera 8 – Collblanc-Aurora B  0 

Esplugues C 4 – Collblanc-Aurora C 0

 

Les variacions d’elo no seran modificades i es mantenen els resultats real dels enfrontaments. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 4 de febrer de 2010

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 18 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i  

VIST,  la reclamació del club Vallfogona de Balaguer, on denuncia que l’àrbitre de les fases prèvies a Lleida del Campionat de Catalunya de menors 2010, no autoritza l’avançament d’una de les partides de la darrera ronda del Campionat. 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

Desestimar la reclamació del C.E. Vallfogona de Balaguer ja que l’àrbitre del torneig té atribucions per decidir si es pot permetre l’avançament d’una de les partides del Campionat de referència i no ha incorregut en cap comportament fora de la reglamentació vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
 Barcelona, 18 de febrer de 2010

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11 hores del dia 9 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit Barad D i Crema B, de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips de categoria Tercera, on l’equip del Crema B alinea al jugador número 4 de la llista d’orde de forces en el primer tauler de l’equip B.

 

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips

 

7.2   En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix). Tanmateix, els jugadors d’elo mínim (actualment 1700) podran ser alineats lliurament entre ells, però sempre respectant la titularitat de cada jugador dintre de la llista d’ordre de forces. Es a dir, que no es poden canviar els jugador lliurament d’un equip a l’altre, el jugadors titulars d’un equip tot i que tinguin 1700 d’elo no poden jugar en un equip inferior.

8.4   Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Considerar alineació indeguda la relació de jugadors presentada pel Crema B en el seu partit contra el Barad D.

 

El resultat del matx queda:

 

Barad D 4 – Crema B 0

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

  EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 

 Barcelona, 9 de febrer de 2010

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 18 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit Abrera B – Joviat on el club Abrera alinea el número 4 de la llista d’ordre de forces en el segon equip tot i ser titular de l’equip A, i per la seva part el club Joviat deixa com a vacant el quart tauler del seu equip A.

ATÈS, el que diu el reglament del Campionat de Catalunya per Equips: 

7.1    (Modificat per acord d'assemblea de 14 de novembre de 2009) A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants  als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol  incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda.        

8.4   (Modificat per acord d'assemblea de 14 de novembre de 2009) Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces. No obstant això, un jugador titular d’un equip de Divisió d’Honor que demostri que no pot disputar partides en dissabte a la tarda, per motius raonats, podrà sol·licitar poder jugar a l’equip B del seu club, però llavors, no podrà ser alineat a l’Equip A aquella temporada. La Comissió Esportiva decidirà si se li concedeix aquesta sol·licitud. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

Donar per perdut el matx a tots dos equips per alineació indeguda en tots dos casos. 

El resultat del matx queda: 

Abrera 0 – Joviat 0 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
 Barcelona, 18 de febrer de 2010

Page 2 of 4