REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 12 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  les al·legacions del Club d’Escacs Mollet, i la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs 

Per la present resolució s’acorda: Desestimar el recurs presentat pel Club d’Escacs Mollet en els següents punts:  

Primer: Un testimoni, entrevistat per aquest Comitè, confirma la versió del C.E. Badia de què el Sr. Amores del C.E. Mollet va tocar el peó situat a la casella d5 defensat per la dama en la casella g1. Aquesta captura hagués suposat quedar en clara inferioritat.  

Segon: A l’acta del partit, que és el principal document per determinar els fets, en cap moment el club Mollet,  nega les acusacions detallades del Sr. Segarra del C.E. Badia. 

Tercer: A més, totes les circumstàncies paral·leles als fets confirmen la versió del Badia, com per exemple, que el jugador Amores del Mollet demanés al seu adversari taules en una posició completament guanyada. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

 

Antonio López Manzano
Secretari del Comitè d’Apel.lació de la FCE

Barcelona, 12 de febrer de 2010