REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 24 de març de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la reclamació del C.E. Montcada de la ronda 9 del Campionat de Catalunya per Equips de Divisió d’Honor, on denuncien que la jugadora Olga Alexandrova de la UGA escrivia a la seva planilla de manera il·legible.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

8.1 En el transcurs de la partida cada jugador està obligat a anotar les seves pròpies jugades i les del seu adversari en la forma correcta, jugada rere jugada, de forma tan clara i llegible com sigui possible, en anotació algebraica (veure apèndix C), en la planella prescrita per a la competició...

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

Advertir la jugadora Olga Alexandrova de la UGA que ha d’anotar les partides tal com indiquen les lleis dels escacs de la FIDE, de forma clara i llegible. En cas de reincidència podria ser sancionada.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
Barcelona, 24 de març de 2010