REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 24 de març de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta del partit Calldetenes C - Cardedeu B on el club Cardedeu alinea un jugador que tenia tramitada la llicencia en data posterior a la ronda  7 del Campionat de Catalunya per Equips.

ATÈS, el que diu el reglament del Campionat de Catalunya per Equips:

7.9.4 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ). Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes  s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col·loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre.

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

Donar per perdut el punt global del matx al C.E. Cardedeu per alineació indeguda, ja que la llicència del darrer tauler del Cardedeu B no podia disputar el Campionat de Catalunya per equips segons indica l’Art.7.9.4.

El resultat del matx queda: 

Calldetenes C 4  –  Cardedeu B 0 

Considerar guanyada la partida a Nil Salles, del Calldetenes, per incompareixença ja que va disputar la partida amb un jugador no federat i als efectes d’elo es considera que disputava una partida contra TAULER VACANT. La resta de les partides comptabilitzaran per elo amb el resultat real que es va produir. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.


EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona, 24 de març de 2010